I dag kom det ei gladmelding fra Landbruksdirektoratet til Norges Bondelag. Etter initiativ fra Bondelaget vil praksisen for dekking av skyssbåtutgifter for veterinærer endra.

Nå vil ventetida og oppstartsgebyret på båtskyssen bli dekka av staten i alle tilfeller der veterinæren må ta skyssbåt. Det vil altså si at uansett hvor lenge skyssbåten må vente på at veterinæren gjør ferdig oppdraget sitt, så vil utgiftene på ventetida bli dekka.

– Vi har hatt en god dialog med direktoratet, med sikte på å få til en løsning. At den nå er på plass er viktig for bøndene som driver husdyrhold langs kysten. Dette bidrar til å sikre dyrevelferden, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Tilskuddsgrensa på 100 kroner per kilometer med skyssbåt for veterinærtilsyn, ble fastsatt gjennom årets jordbruksforhandlinger. Det er ulikt fra sted til sted hva taksten på skyssbåt per kilometer er, så dette vil gi ulike utslag. Norges Bondelag vil ta opp denne tilskuddsgrensa til vurdering igjen før neste års jordbruksforhandlinger.