- En viktig jobb for bonden

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Eli Reistad om å representere Bondelaget i utvalget for markedsbalansering.

Eli Reistad.

Landbrukets representanter i balanseringsutvalget, som skal evaluere markedsordningene, var i går samlet i Landbrukets Hus. Det er Eli Reistad som representerer Norges Bondelag i utvalget.

- Dette er et viktig arbeid for bonden. Markedsordningene er et bredt fagområde, derfor er det viktig at landbrukets representanter og våre fagfolk samler sin kompetanse og jobber grundig, sier Eli Reistad.

Eli Reistad er bonde i Sigdal i Buskerud, og tidligere 1. nestleder i Norges Bondelag. Hun representerte også Bondelaget i Matkjedeutvalget.

God markedsregulering er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne ha et landbruk over hele landet og dermed ha muligheten til å nå regjeringens mål om økt matproduksjon. Markedsbalanseringen skal sikre bøndene avsetning for sine produkter til avtalt pris, uansett hvor de bor i landet, og dagligvarehandelen og matindustrien råvarer.

- Vi ønsker at dagens målsetting for ordningen videreføres, nemlig å sikre bøndene avsetning for sine produkter. Listhaug nevner økt konkurranse i næringsmiddelindustrien som et mål, det er ikke en del av dagens ordning, sier Reistad.

Mandatet til utvalget er å gjennomgå markedsordningene og legge fram forslag til alternative måter å balansere råvaremarkedene på. Utvalget skal vurdere behovet for markedsbalansering og ta stilling til om systemet kan avvikles. Mandatet går dermed enda lengre enn hva som er formulert i regjeringsplattformen. Evalueringen skal skje opp mot mål om lønnsom matproduksjon og landbruk over hele landet, samt behovet for å redusere bondens risiko. Utvalget skal levere sin rapport 1. juni 2015.

Kontakt: Eli Reistad, tlf 915 11 245.

Les også:
Bondelagets kommentar da utvalget ble presentert.
Virke-rapport: Bred støtte til fortsatt markedsregulering
Les mer om markedsregulering hos Norsk Landbrukssamvirke.

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere