- En uoversiktlig og uforutsigbar situasjon

Publisert 12.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes

Slik oppsummerer leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes status for årets jordbruksavtale, etter at Venstre brøt forhandlingene med KrF og opposisjonspartiene før helga.

I stedet legger Venstre fram et forslag til jordbruksavtale med ei ramme på 625 mill kr, og ber partene i jordbruksoppgjøret om å møtes til nye forhandlinger

Ikke reelle forhandlinger

- Det blir ikke reelle forhandlinger, og det blir krevende å få til en god løsning. Størrelsen på ramma bestemmer handlingsrommet, og med denne ramma er handlingsrommet svært lite. I praksis tvinges vi tilbake til å forhandle på en økonomisk ramme vi mener er for dårlig til å skrive under på, sier Bartnes.

- Venstre går inn for en avtale som gir mindre inntektsmuligheter for bonden enn for andre grupper. De støtter også flere av grepene i statens tilbud som jordbruket ikke kunne gå med på. Det handler blant annet om store omfordelinger mellom bønder. Å ta midler fra noen bruk og gi til andre, gir ikke utvikling totalt sett for jordbruket, understreker Lars Petter Bartnes.

Politisk spill

Fire dager før Stortinget etter planen skal behandle jordbruksavtalen for 2017, ligger det tre forslag på bordet: Regjeringas opprinnelige tilbud med ei ramme på 410 mill kroner, Venstres forslag med ei ramme på 625 mill kr og KrF og opposisjonspartienes forslag med ei ramme på 790 mill kr. Regjeringa har varsla at de vil stemme for Venstres forslag.

- FrP refsa norske bønder for å være uansvarlige da vi brøt jordbruksoppgjøret, men nå gir regjeringspartiene Venstre ros for å være ansvarlige når de legger fram et forslag til jordbruksavtale som gir 215 millioner mer til næringa.

«Ei ansvarleg regjering (kan) ikkje øydelegge moderasjonslina som pregar lønnsoppgjera i ei krevjande tid for norsk økonomi», sa landbruksministeren da jordbruket brøt årets jordbruksforhandlinger.

- Etter at landbruket brøt jordbruksforhandlingene, har regjeringa forsøkt å sette oss opp mot andre yrkesgrupper og vi har blitt beskyldt for å være grådige. Men i et politisk spill med Venstre er de villig til å gå mye lengre. Dette viser nok en gang at landbruket ikke  blir tatt på alvor av denne regjeringa, sier Lars Petter Bartnes.

Opposisjonspartiene følger opp egen politikk

Venstre brøt forhandlingene med KrF, AP, SP og SV om en jordbruksavtale torsdag, fordi partiet ikke kunne godta opposisjonens ramme på jordbruksavtalen, ei ramme som ville gitt landbruket ei kronemessig lik utvikling som andre yrkesgrupper i samfunnet i 2018.

- Forslaget til avtale KrF, AP, SP og SV la fram i dag, styrker mangfoldet i landbruket og stopper regjeringas forøk på omfordeling mellom bønder.  En høyere ramme gir bedre rom for å løfte små og mellomstore bruk i sterkere grad, sier Lars Petter Bartnes.

Mer uforutsigbart enn noen gang før

Det er nå uavklart når årets jordbruksavtale blir vedtatt.

- Vi mener Stortinget burde ha avsluttet saken fremfor å sende den tilbake til avtalepartene. Dette ville gitt klarhet i rammebetingelsene til bonden som allerede er godt i gang med årets produksjon, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere