- Det er en trist dag for norsk næringsliv, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Forbudet vil ramme 200 pelsdyroppdrettere, og mange frykter de vil sitte igjen med gjeld etter at erstatningen er utbetalt.

- Vi kan ikke ha det slik i Norge at lovlige næringer blir offer i et politisk spill og forbys over natta. Dette handler om næringslivets rettsvern. Et næringsforbud på pels kan sette en alvorlig presedens for andre næringer, sier Bartnes.

 

Rettferdig erstatning

Bondelaget mener det burde vært lagt ekspropriasjonsrettslige prinsipper til grunn for erstatningen. Her har det vært viktigere for regjeringen å sikre seg mot store utbetalinger enn å sørge for at de bøndene som blir rammet får en rettferdig erstatning for verdiene sine.

- Når staten tar seg til rette på denne måten, bør de i det minste ha anstendighet nok til å yte disse bøndene og deres familier full erstatning for det tapet de nå lider. Det ble lovet rettferdig erstatning i Stortinget går, og vi forventer å se det igjen i det når forskriften kommer.

 

Vil støtte rettslig

Norsk Pelsdyralslag har varslet at vedtaket vil få rettslige etterspill.

- Vi vil være en aktiv støttepart i disse prosessene. I tillegg vil vi jobbe for at dette aldri kan skje igjen. Vi mener det må legges føringer for at prinsipielle næringsforbud, som dette er, må vedtas av to Storting, sier Bartnes.