En strategi blottet for ambisjon

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringas nye jordvernstrategi.

Stortinget ba regjeringa om å styrke vernet av matjorda, men i sin nye jordvernstrategi argumenterer regjeringa for å fortsette som i dag.

- Regjeringa har ikke svart på oppdraget de fikk fra flertallet på Stortinget. De har levert et ambisjonsløst dokument uten effektive tiltak for å styrke vernet av norsk matjord. Det er skuffende, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.    

Knapphetsressurs

Brita SkallerudI løpet av de siste 50 årene har 1 million dekar matjord blitt bygd ned i Norge, og i dag kan bare tre prosent av landarealet vårt brukes til å produsere mat.

- Jorda er en knapphetsressurs og vi har et stort ansvar for å sikre egne og framtidige generasjoners muligheter til å produsere mat. Det er bred politisk enighet om at vi i Norge skal produsere mer mat til en voksende befolkning. Da kan vi ikke fortsette nedbyggingen av matjord i samme tempo som i dag, sier hun.

 

Burde satset videre

I dag er målet å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 6000 dekar hvert år. Målet ble nådd for første gang i 2013 og foreløpige tall viser at det ble nådd også i 2014. Dette målet ønsker dagens regjering altså å videreføre.

- Det er bra at vi har klart å nå dette målet. Nå er tiden kommet for å bygge videre på den jobben som er gjort. Hadde denne regjeringen hatt ambisjoner om å styrke jordvernet ville de satt et lavere mål enn 6000 dekar, mener Skallerud.

Vil ikke verne i lov

Av tiltakene som beskrives i den nye strategien er bedre samkjøring mellom offentlige etater og myndigheter, konkretisere nasjonale jordverninteresser, kommunereform og en evaluering av plan- og bygningsloven. Å lovfeste vern av matjord gjennom jordloven vil regjeringen ikke. Det vises til at flertallet av kommunene og fylkeskommune er i mot.

- Vi er skuffet over at regjeringa ikke vil gi jorda et juridisk vern, fordi det er det mest effektive tiltaket mot nedbygging. At kommunene er skeptiske kan vi forstå fordi det som bygges på matjorda gir verdier lokalt, som bedre infrastruktur eller arbeidsplasser. Det er nettopp derfor jordvern er et nasjonalt ansvar - et ansvar som denne regjeringen dessverre viser liten vilje til å ta på alvor. 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere