- En stor samfunnsendring som ingen vil ha

Av Inger Johanne Sæterbakk,
 • Tips en venn om denne siden

Ni av ti kommuner sier nei til regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Det er Norges Bondelag glad for.

- Å fjerne konsesjonsloven uten å erstatte den med et nytt regelverk, innebærer en risiko for samfunnet som norske kommuner nå viser at de ikke ønsker å ta. Jeg er glad for den massive motstanden mot forslaget om å fjerne konsesjonsloven, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Regjeringen la i oktober fram et forslag om å avvikle konsesjonsloven og boplikten. I dag går høringsfristen ut, og så langt har 250 kommuner levert sitt høringssvar til landbruks- og matdepartementet. Ni av ti av disse kommunene vil beholde konsesjonsloven og boplikten.

Konsesjonsloven fungerer

Kommunene har ulike grunner for hvorfor de vil beholde konsesjonsloven, men alle kommunene som fortsatt vil ha loven er enige om at regelverket er den beste måten å styre arealbruken i Norge på. I høringssvarene legger svært mange av kommunene vekt på at de har et behov for å sikre at landbrukseiendommene blir brukt til matproduksjon, og konsesjonsloven er et godt virkemiddel.

Mange peker også på at de frykter at bortfall av konsesjonsloven vil bidra til at landbrukseiendommer blir gjenstand for spekulasjon og at rekrutteringa til landbruket blir vanskelig. Høringsuttalelsene har i de fleste tilfellene vært behandla politisk.

Trenger loven for å opprettholde matproduksjon

  - Norske bønder og norske politikere har et felles mål om at vi skal produsere mer mat i Norge. Regjeringa mener at et godt virkemiddel for å oppnå dette er å fjerne hele lovverket som forvalter landbrukseiendom. Matprodusenter og flertallet av kommunene som forvalter loven i det daglige er enige om det motsatte: Vi trenger konsesjonsloven for å opprettholde matproduksjon på norsk matjord, sier bondelagslederen.

   - Regjeringa ønsker å fjerne konsesjonsloven for å styrke den private eiendomsretten. Det er gledelig at norske kommuner og fylkeskommuner er mer opptatt av å opprettholde Norges evne til å produsere mat, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

   Last ned hele høringssvaret fra Norges Bondelag her.

   Staten vant ulverettsaken

   WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

   ulv, rovdyr

   Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

   Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

   Dette skjer i Norges Bondelag

   Torsdag
   31
   Mai

   Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

   Park Inn Hotell, Gardermoen
   Mandag
   04
   Juni

   AU-møte

   Scandic Lillehammer Hotel
   Tirsdag
   05
   Juni

   Styremøte og Representantskapsmøte

   Scandic Lillehammer Hotel

   Våre samarbeidspartnere