Vedtaket ble gjort på fellesmøtet for rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold i går.

Dette betyr at 46 ulver kan tas ut under lisensjakt, hvorav 32 er i ulvesona. Rovviltnemndene mener at stammen på rundt 80 helnorske ulver tåler uttaket.

Styremedlem i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng, er tilfreds med vedtaket.

- Vi mener rovviltnemndene med dette vedtaket har gjort en god jobb som svarer ut mandatet de har fått i Stortingets rovviltforlik, kommenterer styremedlem i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng.

- Med dette vedtaket vil ulvebestanden komme ned på det bestandsmålet som Stortinget har satt: Fire til seks 6 årlige ynglinger, forteller han videre.

 Aas-Eng understreker at vedtaket er viktig for å forhindre ulveangrep på beitedyr og dyrelidelser.

- Vedtaket er avgjørende for viltbestandene inne i ulvesona, samt for livskvaliteten for de som bor i ulvesona og som opplever frykt med ulven tett innpå der de bor, avslutter Aas-Eng.