- Én krone i landbruket blir til tre i andre næringer

Av Thomas Malling,
  • Tips en venn om denne siden

Fra venstre: Lederen av utvalget, Svein Richard Brandtzæg, og styremedlem i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng.

Hva hemmer og hva fremmer lønnsom næringsutvikling i distriktene? Det var et av spørsmålene Distriktsnæringsutvalget ønsket svar på da de inviterte til innspillsmøte i går.

Distriktsnæringsutvalget utreder næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. Det skal:

- Beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er.

- Synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Utvalget er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren.

Styremedlem i Norge Bondelag, Erling Aas-Eng og seniorrådgiver i Norges Bondelag Amund Johnsrud var tilstede på venge av  Norges Bondelag og våre medlemmer. De redegjorde for landbrukets betydning over hele landet, ikke bare for matproduksjonens del, men også som en muliggjører for annen næringsutvikling i Distrikts-Norge.

"Enkelte politiske og næringsmessige miljøer opplever landbruket som en subsidiert næring og et tapsprosjekt. Men, landbruket danner grunnlaget for vesentlig næringsvirksomhet på bydga. Dette må formidles klart og tydelig", forteller seniorrådgiver i Norges Bondelag, Amund Johnsrud.

Landbruket som bunnplanken i lokaløkonomien

 

Johnsrud og Aas-Eng konstaterte at uten et oppegående landbruk, vil mye av grunnlaget for nyskaping og innovasjon i andre næringer falle bort, fordi nødvendig infrastruktur av tjenesteproduksjon og småindustri ofte er basert på det lokale, stedegne landbruket. Svært mange gründerbedrifter i Distrikts-Norge oppstår i grensesnittet mellom tradisjonelt landbruk, småindustri og teknologibedrifter. Landbrukets multiplikatoreffekter knyttet til verdiskaping og sysselsetting er derfor betydelige. En undersøkelse gjort i Canada av OECD i 2009, estimerte multiplikatoreffektene av distriktslandbruk til 2,8 for verdiskaping og 1,9 for sysselsetting.

"For hver krone i avkastning i landbruket vil en få nesten tre ganger så mye igjen i form av verdiskaping i andre næringer. Likeledes vil hver sysselsatt i landbruket generere to arbeidsplasser i andre næringer. Dette bør regjeringen ta innover seg", forteller styremedlem i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng.


Risikokapital og tollvern
 

Aas-Eng og Johnsrud påpekte at mangelen på investormiljøer og investorkapital er en betydelig hemsko for utviklingen i distriktene, og trakk dessuten frem tollvernet som en absolutt forutsetning for at landbruket skal kunne bidra til næringsutvikling og vekst over hele landet.

"Bondelaget kommuniserer mye med landbruksforvaltninga. I Distriktsnæringsutvalget har vi muligheten til å påvirke andre sektorer og de som driver mer generelt med næringspolitikk og -utvikling i det offentlige. De noterte flittig", forteller Amund Johnsrud.

Innspillet fra Bondelaget vil inngå i Distriktsnæringsutvalgets rapport, som blir arbeidsunderlag til bl.a. næringsdepartementet og kommunaldepartementet, og også regjeringen generelt.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene 2017 - 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere