- En illusjon å tro at vi kan øke matproduksjonen

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

FNs klimapanel varsler dystre utsikter om verdens matproduksjon i en rapport som blir lagt frem i slutten av mars.

Reduserte avlinger av ris, hvete, mais både i tempererte og tropiske områder. Samtidig vil etterspørselen etter nettopp disse øke med 14 prosent pr. tiår mot 2050.

Dette er foreløpige konklusjoner fra FNs klimapanel (IPCC), som legges frem i en rapport den 31. mars.

Kulturlandskap på Hadeland. Foto: Hanne Eriksen

– Hvis vi legger den mest pessimistiske tolkningen av rapporten til grunn, er jo dette en oppskrift på hungersnød, sier Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse til papirutgaven av Bergens Tidende onsdag.

Rapporten varsler også økt risiko for voldelige konflikter i en varmere verden, med mer kamp om vitale ressurser som ferskvann, fisk og jordbruksarealer.

Kan ikke stole på matimport

– Det er en illusjon å tro at vi kan øke produksjonen i mange tiår fremover. Det finnes ikke så mye mer ledige arealer å dyrke opp. Utviklingen i Afrika, der befolkningen øker mest, og India vil ha mye å si for utviklingen, sier Smedshaug.

Svein Guldal er prosjektleder i Norges Bondelag med arbeidsfelt miljø, klima og ny energi. Han mener at rapporten viser at norske ressurser blir enda viktigere i fremtiden.

- IPCC rapporten gir en god indikasjon på at vi ikke lenger kan regne med matimport slik vi har vært vant til. Det gjør norske ressurser enda viktigere og resultatet i kommende jordbruksoppgjør må reflektere denne helt nye og svært alvorlige situasjonen, sier Guldal.

Les også Guldals blogginnlegg på denne siden

– Glad for å ha tatt vare på norsk produksjon

Takket være et varmere klima, vil enkelte land som Norge, få økt produksjonen, men det rokker likevel ikke ved de negative effektene for verdens matproduksjon ifølge rapporten, skriver Bergens Tidende.

– I en slik situasjon skal vi være glade for at vi har tatt vare på mye av den norske matproduksjonen. Selv om effektivitetspresset har endret en del på strukturen er det meste inntakt. Særlig skal vi være glad for at vi har god kompetanse i hele næringsklyngen, sier han.

Guldal sier at utfordringen blir nå å å takle klimaendringene, ta vare på matjorda og øke verdiskapingen i næringen ved å utvikle et klimasmart landbruk.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere