En helt riktig beslutning

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

- En helt riktig beslutning, sier Asbjørn Helland, leder i Nord-Trøndelag Bondelag om bruddet i forhandlingene.

Vi kan ikke ta ansvar for et jordbruksoppgjør som fører til mindre matproduksjon i Norge, sier Helland.
- En helt riktig beslutning Sonderingsmøtene med staten viste at det var lite å hente. Det kom heller ingen signal om forsterket tollvern.

- Vi ønsker ikke å bli gissel for en landbrukspolitikk som ikke tar ansvar for framtidig matproduksjon verken i Norge eller i verden for øvrig, sier Helland.

- Følgene av årets oppgjør kan bli mer nedlegging av bruk og mindre matproduksjon. Det berører ikke bare bøndene, men i høyeste grad forbrukernes adgang til sikker mat og hvor-dan landet vårt skal se ut, sier han.

Statens tilbud innebærer 13.000 kroner i økte inntektsmuligheter, mens andre grupper ligger an til å få over 17.000 kroner i økt inntekt.

- Dette tilbudet er ikke i tråd med det Stortinget vedtok da den behandlet landbruksmeldinga. Det er heller ikke i tråd med folkets vilje. 9 av 10 innbyggere i Norge vil ha et landbruk på dagens nivå.

Stortingsmeldinga som ble vedtatt i Stortinget, sier at vi må øke matproduksjonen i Norge med 20 prosent de neste 20 årene.

- Det står i meldinga at det viktigste virkemidlet for å nå dette målet, er en god økonomi i næringa. Med statens tilbud, vil det tvert imot bli dårligere økonomi, ettersom inntektsgapet mellom oss og andre grupper vil øke. Dette kunne vi ikke godta, fastslår Asbjørn Helland, som varsler aksjoner i dagene framover.


 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere