En av tre norske jordbær ødelagt i åkeren

Publisert 06.07.2016
  • Tips en venn om denne siden

Omfattende plantesykdom har rammet jordbæråkre flere steder i landet. Opp mot 40 prosent av den totale produksjonen kan gå tapt.

Soppen gråskimmel har ødelagt jordbæravlinger hos produsenter flere steder i landet.  Spesielt på Sørlandet meldes det om stor avlingssvikt som følge av soppangrep.  

Bama, som er Norges største distributør av jordbær, anslår at opp mot 40 prosent av årets totale norske jordbæravling er ødelagt.  

Vil kartlegge resistens

Gråskimmelangrep i jordbæråkre er ikke uvanlig i Norge, men det er helt spesielt at soppen gjør skade hos så mange produsenter over et så stort geografisk som i år. Regnvær og mildvær kan forklare noe av tapet, men årets omfang kan tyde på at soppen har utviklet resistens mot de vanlige plantevernmidlene.

- Situasjonen er alvorlig for enkeltprodusenter som er rammet av gråskimmel-angrep, og det vil få konsekvenser for måten vi dyrker jordbær på i Norge dersom dette skyldes resistens, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Omfattende karlegging av resistens er viktig for å avdekke om det er årsakene til de avlingstapene. I dag har ikke næringa midler til å gjøre den jobben.

- Det er nå viktig å få til en omfattende kartlegging av resistens i jordbæråkrene for å avdekke om dette er årsakene til de avlingstapene, sier Bartnes og slår fast at det må inngås et spleiselag mellom offentlige forskningsinstitusjoner, myndigheter og næringa om å finansiere en kartlegging. 

- Når resultatene fra kartlegginga foreligger må produsenter, rådgivere og forskere i fellesskap finne løsninger for framtidas jordbærproduksjon for å unngå slike tap som i år og sikre forbrukerne norsk jordbær, sier Bartnes.

Store tap

For forbrukerne betyr dette at det vil bli mindre norske jordbær å få tak i resten av sesongen, for enkletbønder betyr dette tapte inntekter i millionklassen. Enkelte av jordbærprodusentene har mistet opp mot 95 prosent av avlingene.  Det finnes i dag erstatningsordninger som kompenserer produsentene for tap forårsaket av klimatiske forhold, men for soppangrep finnes det verken erstatningsordninger eller forsikringer.

Jordbærprodusentene som er rammet risikerer derfor å måtte bære store økonomiske tap på egenhånd.

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere