En av tre norske jordbær ødelagt i åkeren

Publisert 06.07.2016
  • Tips en venn om denne siden

Omfattende plantesykdom har rammet jordbæråkre flere steder i landet. Opp mot 40 prosent av den totale produksjonen kan gå tapt.

Soppen gråskimmel har ødelagt jordbæravlinger hos produsenter flere steder i landet.  Spesielt på Sørlandet meldes det om stor avlingssvikt som følge av soppangrep.  

Bama, som er Norges største distributør av jordbær, anslår at opp mot 40 prosent av årets totale norske jordbæravling er ødelagt.  

Vil kartlegge resistens

Gråskimmelangrep i jordbæråkre er ikke uvanlig i Norge, men det er helt spesielt at soppen gjør skade hos så mange produsenter over et så stort geografisk som i år. Regnvær og mildvær kan forklare noe av tapet, men årets omfang kan tyde på at soppen har utviklet resistens mot de vanlige plantevernmidlene.

- Situasjonen er alvorlig for enkeltprodusenter som er rammet av gråskimmel-angrep, og det vil få konsekvenser for måten vi dyrker jordbær på i Norge dersom dette skyldes resistens, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Omfattende karlegging av resistens er viktig for å avdekke om det er årsakene til de avlingstapene. I dag har ikke næringa midler til å gjøre den jobben.

- Det er nå viktig å få til en omfattende kartlegging av resistens i jordbæråkrene for å avdekke om dette er årsakene til de avlingstapene, sier Bartnes og slår fast at det må inngås et spleiselag mellom offentlige forskningsinstitusjoner, myndigheter og næringa om å finansiere en kartlegging. 

- Når resultatene fra kartlegginga foreligger må produsenter, rådgivere og forskere i fellesskap finne løsninger for framtidas jordbærproduksjon for å unngå slike tap som i år og sikre forbrukerne norsk jordbær, sier Bartnes.

Store tap

For forbrukerne betyr dette at det vil bli mindre norske jordbær å få tak i resten av sesongen, for enkletbønder betyr dette tapte inntekter i millionklassen. Enkelte av jordbærprodusentene har mistet opp mot 95 prosent av avlingene.  Det finnes i dag erstatningsordninger som kompenserer produsentene for tap forårsaket av klimatiske forhold, men for soppangrep finnes det verken erstatningsordninger eller forsikringer.

Jordbærprodusentene som er rammet risikerer derfor å måtte bære store økonomiske tap på egenhånd.

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere