En av fem melkebruk lagt ned de siste fem årene

Publisert 08.01.2016
  • Tips en venn om denne siden

Nye tall fra SSB viser nedgang i antallet melkeprodusenter. – Alvorlig at vi ikke får utnytta matjorda vår, sier lederen i Norges Bondelag.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

Statistisk Sentralbyrå SSB publiserte i går en foreløpig oversikt over norske jordbruksbedrifter i 2015.  Det totale antallet gårdsbruk nå er 41.846, noe som er en reduksjon på 2,7 prosent fra året før. De samme tallene avslører at i perioden 2010-2015 så ble 21 prosent av landets melkeproduserende gårdsbruk avviklet.

- Melkeproduksjonen er den viktigste årsaken til at det fortsatt produseres mat over hele landet vårt. Lar vi en denne utviklingen få fortsette blir det vanskelig å opprettholde et landbruk i distriktene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.    

Større bruk, men mye jord ut av drift

Samtidig som at gårdsbrukene blir færre øker de gjenværende brukene i omfang. I løpet av de siste fem åra har bøndene fått både flere dyr og drevet større areal. Tallene fra SSB viser likevel at de brukene som er igjen ikke klarer å drive videre all jorda som tidligere ble drevet av de som har lagt ned.  31 000 dekar av jorda som ble drevet i 2014 blir det ikke i 2015.

- Det er alvorlig at vi ikke får drevet all jorda. Dersom vi skal greie å øke den norske selvforsyninga må alt tilgjengelig areal tas i bruk. Det er ikke bare opp til bonden. Det må være lønnsomhet i å produsere mat til ei økende befolkning, sier Lars Petter Bartnes.

Han tror det er gode muligheter for å snu utviklinga i antall bruk, men det krever politiske grep.

Redusert import avgjørende

- Mange mindre og mellomstore bruk står ved et veiskille med fjøs som er i ferd med å gå ut på dato, men som ikke finner lønnsomhet i å bygge.  Vi trenger å få på plass en investeringspakke som gjør det mulig for disse å bygge nytt. Nye fjøs gjør også hverdagen mer fleksibel for melkebonden, og det kan motivere til videre drift, sier Bartnes, som også mener det er avgjørende å redusere importen av landbruksvarer til Norge.

- Vi kan ikke gi fra oss posisjoner i artikkel 19-forhandlingene med EU. Det vil true eksistensen til norsk melkeproduksjon i enda større grad, noe som igjen vil svekke selvforsyninga. I denne perioden har vi sett et økt forbruk av ost og youghurt, men denne økningen blir importert framfor å benytte norskprodusert rådvare. Vi har gitt fra oss produksjon og arbeidsplasser til utlandet, og jeg tror det er en viktig årsak til denne nedgangen, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere