En av fem melkebruk lagt ned de siste fem årene

Publisert 08.01.2016
  • Tips en venn om denne siden

Nye tall fra SSB viser nedgang i antallet melkeprodusenter. – Alvorlig at vi ikke får utnytta matjorda vår, sier lederen i Norges Bondelag.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

Statistisk Sentralbyrå SSB publiserte i går en foreløpig oversikt over norske jordbruksbedrifter i 2015.  Det totale antallet gårdsbruk nå er 41.846, noe som er en reduksjon på 2,7 prosent fra året før. De samme tallene avslører at i perioden 2010-2015 så ble 21 prosent av landets melkeproduserende gårdsbruk avviklet.

- Melkeproduksjonen er den viktigste årsaken til at det fortsatt produseres mat over hele landet vårt. Lar vi en denne utviklingen få fortsette blir det vanskelig å opprettholde et landbruk i distriktene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.    

Større bruk, men mye jord ut av drift

Samtidig som at gårdsbrukene blir færre øker de gjenværende brukene i omfang. I løpet av de siste fem åra har bøndene fått både flere dyr og drevet større areal. Tallene fra SSB viser likevel at de brukene som er igjen ikke klarer å drive videre all jorda som tidligere ble drevet av de som har lagt ned.  31 000 dekar av jorda som ble drevet i 2014 blir det ikke i 2015.

- Det er alvorlig at vi ikke får drevet all jorda. Dersom vi skal greie å øke den norske selvforsyninga må alt tilgjengelig areal tas i bruk. Det er ikke bare opp til bonden. Det må være lønnsomhet i å produsere mat til ei økende befolkning, sier Lars Petter Bartnes.

Han tror det er gode muligheter for å snu utviklinga i antall bruk, men det krever politiske grep.

Redusert import avgjørende

- Mange mindre og mellomstore bruk står ved et veiskille med fjøs som er i ferd med å gå ut på dato, men som ikke finner lønnsomhet i å bygge.  Vi trenger å få på plass en investeringspakke som gjør det mulig for disse å bygge nytt. Nye fjøs gjør også hverdagen mer fleksibel for melkebonden, og det kan motivere til videre drift, sier Bartnes, som også mener det er avgjørende å redusere importen av landbruksvarer til Norge.

- Vi kan ikke gi fra oss posisjoner i artikkel 19-forhandlingene med EU. Det vil true eksistensen til norsk melkeproduksjon i enda større grad, noe som igjen vil svekke selvforsyninga. I denne perioden har vi sett et økt forbruk av ost og youghurt, men denne økningen blir importert framfor å benytte norskprodusert rådvare. Vi har gitt fra oss produksjon og arbeidsplasser til utlandet, og jeg tror det er en viktig årsak til denne nedgangen, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere