Elever jakter framtidas klimaløsninger!

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Elever på Mære landbruksskoler jakter framtidas klimaløsninger
Elever ved Mære landbruksskole jakter klimaløsninger i framtida.

Elever fra naturbruksskoler over hele landet konkurrerer om å jakte på nye klimaløsninger i landbruket.

I løpet av høsten har det blitt arrangert innovasjonscamper for å jakte nye klimaløsninger i landbruket ved flere naturbruksskoler over hele landet. Den beste løsningen fra hver skole tevler nå i en nasjonal konkurranse, i regi av Naturbruksskolenes forening, Norges Bondelag og Landbrukets klima- og energisenter ved Mære.

- Det er utrolig arti at skoleelevene har kasta seg med i jakten på klimaløsninger i landbruket. Vi trenger friske pust og nye ideer for å bli enda mer klimasmarte i landbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Skolene som deltar i den nasjonale konkurransen er Tomb videregående skole i Østfold, Mo og Øyrane videregående skole og Sogn jord- og hagebruksskole i Sogn og Fjordane og Mære landbruksskole i Trøndelag. Under såkalte innovasjonscamper ved skolene har elevene i andreklasse har fått i oppdrag å lage forretningsplaner for nye klimaløsninger i landbruket.

I den nasjonale juryen som skal bedømme elevenes bidrag sitter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, Inger Solberg, divisjonsleder for bærekraft i Innovasjon Norge og Bjarne Holm, utviklingssjef i Felleskjøpet Agri SA.

- For meg som jobber med innovasjon til daglig er det ekstra artig å se at nysgjerrigheten og kreativiteten til elevene ender opp i nyvinninger som jeg er helt sikker på kan komme framtidas klimasmart landbruk til gode, sier Solberg fra Innovasjon Norge.

- Jeg er utrolig imponert over elevenes løsninger og det gir absolutt håp for framtida. Det blir krevende å velge en vinner, sier Holm i Felleskjøpet Agri.

Hovedpremien er støtte til å besøke landbruksmessa Bedre Landbruk i Lillestrøm i midten av november. Her vil også vinnerlaget offentliggjøres. 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere