I løpet av høsten har det blitt arrangert innovasjonscamper for å jakte nye klimaløsninger i landbruket ved flere naturbruksskoler over hele landet. Den beste løsningen fra hver skole tevler nå i en nasjonal konkurranse, i regi av Naturbruksskolenes forening, Norges Bondelag og Landbrukets klima- og energisenter ved Mære.

- Det er utrolig arti at skoleelevene har kasta seg med i jakten på klimaløsninger i landbruket. Vi trenger friske pust og nye ideer for å bli enda mer klimasmarte i landbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Skolene som deltar i den nasjonale konkurransen er Tomb videregående skole i Østfold, Mo og Øyrane videregående skole og Sogn jord- og hagebruksskole i Sogn og Fjordane og Mære landbruksskole i Trøndelag. Under såkalte innovasjonscamper ved skolene har elevene i andreklasse har fått i oppdrag å lage forretningsplaner for nye klimaløsninger i landbruket.

I den nasjonale juryen som skal bedømme elevenes bidrag sitter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, Inger Solberg, divisjonsleder for bærekraft i Innovasjon Norge og Bjarne Holm, utviklingssjef i Felleskjøpet Agri SA.

- For meg som jobber med innovasjon til daglig er det ekstra artig å se at nysgjerrigheten og kreativiteten til elevene ender opp i nyvinninger som jeg er helt sikker på kan komme framtidas klimasmart landbruk til gode, sier Solberg fra Innovasjon Norge.

- Jeg er utrolig imponert over elevenes løsninger og det gir absolutt håp for framtida. Det blir krevende å velge en vinner, sier Holm i Felleskjøpet Agri.

Hovedpremien er støtte til å besøke landbruksmessa Bedre Landbruk i Lillestrøm i midten av november. Her vil også vinnerlaget offentliggjøres.