- Ein sterk protest mot regjeringa sitt tilbod. Jens og gjengen vil vi skal produsera meir mat, utan å betala. Det går rett og Aksjonsleiar Clara Hveem.slett ikkje ann, seier aksjonsleiar Clara Hveem, og varslar akjsonar over heile fylket i dagane som kjem.

Les oppslag i media:

- "Spylte veien full av melk"
- Dette er bare starten på en rekke aksjoner (BA)
- Ordfører fikk melkeku på døren. (NRK).
 

Spreiing av mjølk.

Stenging av travle trafikantar.

Aksjonsleiar Clara Hveem blir intervjua av NRK.