EFTA-bøndene advarer mot å lette importen fra Sør-Amerika

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

efta

Landene i EFTA forhandler frihandelsavtale med søramerikanske landbruksgiganter.

EFTA-landene Sveits, Liechtenstein, Island og Norge startet i juni forhandlinger om en frihandelsavtale med Mercosur-landene. Mercosur består av landene Brasil. Argentina, Paraguay og Uruguay. Dersom forhandlingene ender i en avtale kan det gjøre det vesentlig enklere for disse landene å eksportere landbruksprodukter til EFTA. 

Sammen med landbruksorganisasjoner i de andre EFTA-landene har Norges Bondelag sendt brev til EFTA-statsrådene som er ansvarlige for forhandlingene.

"Vi advarer EFTA-landene mot å styrke markedstilgangen for landbruksvarer fra Mercosur-landene, på bekostning av lokal landbruksproduksjon og alle de tilhørende verdiene som næringene tilfører landene våre, heter det i brevet."

  • Les hele brevet her

Storeksportører

Noen av Mercosur-landene er blant verdens største landbrukseksportører. Til sammen eksporterte landene i fjor mer enn 35 ganger mer storfekjøtt enn Norges totale produksjon. Brasil er verdens største eksportør av storfe- og fjørfekjøtt. Den årlige produksjonen av storfekjøtt er 1,85 mill tonn, mens vi i Norge produserer 80.000 tonn. De er også den fjerde største eksportøren av svin.

Til sammenligning er landbruk i EFTA-landene småskala. I gjennomsnitt er en gård i Sveits 20 hektar stor og har 25 kuer, 36 hektar og 37 kuer i Liechtenstein, 45-50 kuer på Island og 25 hektar og 26 kuer i Norge.

"Kostnadsnivået er høyt og topografi og klima er utfordrende i mange områder i EFTA. Vi må også forholde oss til strenge reguleringer og høye samfunnsmessige forventninger, mens produsentene i Mercosur er gitt mye større frihet på disse områdene. I et mer liberalisert marked vil dette føre til ujevn konkurranse fordi alle disse faktorene vil gi høyere priser i våre land, enn i de konkurrerende Mercosur-landene, skriver landbruksorganisasjonen."

I dag er eksempelvis prisene på storfekjøtt tre ganger så høy i Norge som i Brasil, mens prisene på svinekjøtt er 50 prosent lavere enn i Norge og Sveits.

Lavere standarder

Bøndene i EFTA-landene understreker de vesentlige forskjellene det er i standardene for mattrygghet, dyrehelse og produksjonens påvirkning på klima og miljø i EFTA og Mercosur. For eksempel er bruken av GMO, hormoner og forebyggende bruk av antibiotika ikke tillatt i matproduksjon i EFTA.

"Vi er ekstremt stolte av å ha høye standarder på disse områdene og vi vet at våre forbrukere setter pris på dem, men de innebærer selvfølgelig ekstra kostnader til produksjonen vår og gjør oss mindre konkurransedyktige på pris sammenlignet med våre kolleger i Mercosur."

Advarer mot ensidig priskappløp

I brevet vises det også til at landbruket og tilhørende næringer er vesentlige sysselsetter og står for viktig verdiskaping i alle EFTA-landene. I Norge arbeider 90.000 personer landbruket og næringsmiddelindustrien, i Sveits er det tilsvarende tallet 200.000.

"Vi ber om at våre myndigheter vurderer de samfunnsmessige verdiene, de politiske ønskene om levende landskap og distrikter og de langsiktige perspektivene for våre land . En bærekraftig matproduksjon basert på våre respektive landbruksmodeller kan ikke kombineres med et ensidig priskappløp. Våre bønder og næringsmiddelindustri aksepterer ikke å bli gjort til et forhandlingskort til fordel for andre sektorer i disse forhandlingene, heter det i brevet."

I Norge er brevet sendt til næringsminister Monica Mæland og er undertegnet av lederne i Norges Bondelag, Farmers` Union Liechenstein, Swiss Farmers` Union og Icelandic Farmers` Union. De samme landbruksorganisasjonene advarte også i fjor mot å starte forhandlingene, og Norges Bondelag har i vår sendt et kritisk brev sammen med de andre norske landbruksorganisasjonene. 

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere