EFTA-bøndene advarer mot å lette importen fra Sør-Amerika

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

efta

Landene i EFTA forhandler frihandelsavtale med søramerikanske landbruksgiganter.

EFTA-landene Sveits, Liechtenstein, Island og Norge startet i juni forhandlinger om en frihandelsavtale med Mercosur-landene. Mercosur består av landene Brasil. Argentina, Paraguay og Uruguay. Dersom forhandlingene ender i en avtale kan det gjøre det vesentlig enklere for disse landene å eksportere landbruksprodukter til EFTA. 

Sammen med landbruksorganisasjoner i de andre EFTA-landene har Norges Bondelag sendt brev til EFTA-statsrådene som er ansvarlige for forhandlingene.

"Vi advarer EFTA-landene mot å styrke markedstilgangen for landbruksvarer fra Mercosur-landene, på bekostning av lokal landbruksproduksjon og alle de tilhørende verdiene som næringene tilfører landene våre, heter det i brevet."

  • Les hele brevet her

Storeksportører

Noen av Mercosur-landene er blant verdens største landbrukseksportører. Til sammen eksporterte landene i fjor mer enn 35 ganger mer storfekjøtt enn Norges totale produksjon. Brasil er verdens største eksportør av storfe- og fjørfekjøtt. Den årlige produksjonen av storfekjøtt er 1,85 mill tonn, mens vi i Norge produserer 80.000 tonn. De er også den fjerde største eksportøren av svin.

Til sammenligning er landbruk i EFTA-landene småskala. I gjennomsnitt er en gård i Sveits 20 hektar stor og har 25 kuer, 36 hektar og 37 kuer i Liechtenstein, 45-50 kuer på Island og 25 hektar og 26 kuer i Norge.

"Kostnadsnivået er høyt og topografi og klima er utfordrende i mange områder i EFTA. Vi må også forholde oss til strenge reguleringer og høye samfunnsmessige forventninger, mens produsentene i Mercosur er gitt mye større frihet på disse områdene. I et mer liberalisert marked vil dette føre til ujevn konkurranse fordi alle disse faktorene vil gi høyere priser i våre land, enn i de konkurrerende Mercosur-landene, skriver landbruksorganisasjonen."

I dag er eksempelvis prisene på storfekjøtt tre ganger så høy i Norge som i Brasil, mens prisene på svinekjøtt er 50 prosent lavere enn i Norge og Sveits.

Lavere standarder

Bøndene i EFTA-landene understreker de vesentlige forskjellene det er i standardene for mattrygghet, dyrehelse og produksjonens påvirkning på klima og miljø i EFTA og Mercosur. For eksempel er bruken av GMO, hormoner og forebyggende bruk av antibiotika ikke tillatt i matproduksjon i EFTA.

"Vi er ekstremt stolte av å ha høye standarder på disse områdene og vi vet at våre forbrukere setter pris på dem, men de innebærer selvfølgelig ekstra kostnader til produksjonen vår og gjør oss mindre konkurransedyktige på pris sammenlignet med våre kolleger i Mercosur."

Advarer mot ensidig priskappløp

I brevet vises det også til at landbruket og tilhørende næringer er vesentlige sysselsetter og står for viktig verdiskaping i alle EFTA-landene. I Norge arbeider 90.000 personer landbruket og næringsmiddelindustrien, i Sveits er det tilsvarende tallet 200.000.

"Vi ber om at våre myndigheter vurderer de samfunnsmessige verdiene, de politiske ønskene om levende landskap og distrikter og de langsiktige perspektivene for våre land . En bærekraftig matproduksjon basert på våre respektive landbruksmodeller kan ikke kombineres med et ensidig priskappløp. Våre bønder og næringsmiddelindustri aksepterer ikke å bli gjort til et forhandlingskort til fordel for andre sektorer i disse forhandlingene, heter det i brevet."

I Norge er brevet sendt til næringsminister Monica Mæland og er undertegnet av lederne i Norges Bondelag, Farmers` Union Liechenstein, Swiss Farmers` Union og Icelandic Farmers` Union. De samme landbruksorganisasjonene advarte også i fjor mot å starte forhandlingene, og Norges Bondelag har i vår sendt et kritisk brev sammen med de andre norske landbruksorganisasjonene. 

Reverserer Pelsdyrforskriften

Landbruks- og matdepartementet har reversert endringene i forskrift for hold av pelsdyr som trådte i kraft ved nyttår.

Stortinget

Stortingshøring om matmaktlov

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

mTr

Serverte frokost til stortingspolitikerne

Politikere fra de fleste norske partiene møtte opp på Bondelagets årlige frokost foran Stortinget. Kvalitet, verdiskaping og forutsigbarhet i landbrukspolitikken var noen av stikkordene fra de som holdt appeller.

Åpen Gård på Facebook

Bli med på Åpen Gård på Facebook!

Fredag 20. april gjentar vi suksessen fra i fjor, og arrangerer Norges største Åpen Gård på Facebook. Arrangementet gir oss mulighet til å vise norsk landbruk fram på sitt beste i forkant av årets jordbruksoppgjør. Skal vi lykkes trenger vi din hjelp!

ost

EU vil innføre lov om god handelsskikk

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Lars Petter Bartnes og Leif Forsell

Forventer kraftig inntektsnedgang for bonden

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. – Alvorlig for framtida til norsk matproduksjon og et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, mener Bondelaget.

Sau på beite

Åpner for etterregistrering

Landbruksdirektoratet åpner for at foretak som ikke har ført opp dyr på beite/utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd for 2017 nå kan etterregistrere disse opplysningene innen 25.4.2018 og få utbetalt tilskudd.

Marte Bogstad fikk god hjelp til fjøsstellet. Foto: NBU.

Ungdomspolitikere på fjøsbesøk

​​​​​​​Nærmere tjue topptillitsvalgte fra ungdomspartiene fikk en smakebit på unge bønders hverdag da de hjalp til med fjøsstellet på Smedstad gård.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
26
April

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Landbruks- og matdepartementet. R6, Teatergaten 9
Fredag
04
Mai

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av statens tilbod

Landbruks- og matdepartementet
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere