Effektiviteten gjenspeiles ikke i inntekta

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruket er sammen med oljebransjen landets mest effektive næringer. Det gjenspeiles ikke i bondeinntekta.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, akrivfoto: Marthe Haugdal-Det skriver Bondelagsleder Nils T. Bjørke i et innlegg i dagens utgave av Dagens Næringsliv. Bondelagslederens innlegg er et svar på lederen i Dagens Næringsliv som hevder at "riktig svar i en undersøkelse bestilt av Norges Bondelag er selvsagt at bøndene må ha høyere subsidier". Lederen viser i sin tur til undersøkelsen fra AgriAnalyse som konkluderer med at med dagens politikk vil ikke bøndene klare å nå regjeringens mål om økt norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten.

Dette er ordlyden i Bjørke sitt innlegg:

Økte overføringer er ikke løsningen på alt. Som DN påpeker, ønsker bøndene å tjene mer for det de produserer, i tillegg til økte investeringsmidler og jordareal.

Tallene er ingen "sørgelig lesing", slik DN skriver. Flertallet av bøndene er klare for å nå regjeringens mål, dersom forutsetningene er tilstede.

De sterke investeringene i olje- og boligsektoren driver kostnadene opp for all landbasert næring i Norge. Kostnadsveksten for norsk matproduksjon har vært dobbelt så stor som prisveksten siden 2000, og tre av fire inntektskroner for bonden kommer fra markedet.

Siden 1999 har Norge mistet 30.000 bønder. DN påpeker korrekt at bøndene har vært flinke til å kompensere med økt produksjon. Landbruket er sammen med oljebransjen landets mest effektive næringer. Dette gjenspeiles imidlertid ikke i bondens inntekt, og han må supplere med annet arbeid. Det betyr mindre agronomi og matproduksjon.

Større enheter er mange økonomers våte drøm, men det er grenser for hvor langt dette kan gå. Matjorden og utmarksområdene som fins blant fjell og knaus er spredt rundt vårt langstrakte land. Men kan ikke effektivisere seg bort fra jorden."

Lederen i Dagens Næringsliv: Bondegallup

Fra bondelaget.no: Liten tro på mer norsk mat med dagens politikk

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere