Effektiviteten gjenspeiles ikke i inntekta

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruket er sammen med oljebransjen landets mest effektive næringer. Det gjenspeiles ikke i bondeinntekta.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, akrivfoto: Marthe Haugdal-Det skriver Bondelagsleder Nils T. Bjørke i et innlegg i dagens utgave av Dagens Næringsliv. Bondelagslederens innlegg er et svar på lederen i Dagens Næringsliv som hevder at "riktig svar i en undersøkelse bestilt av Norges Bondelag er selvsagt at bøndene må ha høyere subsidier". Lederen viser i sin tur til undersøkelsen fra AgriAnalyse som konkluderer med at med dagens politikk vil ikke bøndene klare å nå regjeringens mål om økt norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten.

Dette er ordlyden i Bjørke sitt innlegg:

Økte overføringer er ikke løsningen på alt. Som DN påpeker, ønsker bøndene å tjene mer for det de produserer, i tillegg til økte investeringsmidler og jordareal.

Tallene er ingen "sørgelig lesing", slik DN skriver. Flertallet av bøndene er klare for å nå regjeringens mål, dersom forutsetningene er tilstede.

De sterke investeringene i olje- og boligsektoren driver kostnadene opp for all landbasert næring i Norge. Kostnadsveksten for norsk matproduksjon har vært dobbelt så stor som prisveksten siden 2000, og tre av fire inntektskroner for bonden kommer fra markedet.

Siden 1999 har Norge mistet 30.000 bønder. DN påpeker korrekt at bøndene har vært flinke til å kompensere med økt produksjon. Landbruket er sammen med oljebransjen landets mest effektive næringer. Dette gjenspeiles imidlertid ikke i bondens inntekt, og han må supplere med annet arbeid. Det betyr mindre agronomi og matproduksjon.

Større enheter er mange økonomers våte drøm, men det er grenser for hvor langt dette kan gå. Matjorden og utmarksområdene som fins blant fjell og knaus er spredt rundt vårt langstrakte land. Men kan ikke effektivisere seg bort fra jorden."

Lederen i Dagens Næringsliv: Bondegallup

Fra bondelaget.no: Liten tro på mer norsk mat med dagens politikk

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere