Akademikerne har varslet opptrapping av streiken og at flere ansatte i Mattilsynet tas ut i streik fra og med mandag 3. juni. Dette vil lamme sju slakterier på Østlandet og i Trøndelag. Mattilsynet har søkt om dispensasjon, men informerte i dag om at de har fått avslag og ikke vil kunne ivareta alle sine samfunnskritiske oppgaver, blant annet kjøttkontrollen på slakteriene fra mandag. Les mer om konsekvenene opptrapping får på Mattilsynet.no

Dette får raskt store konsekvenser for dyrevelferden. Både kylling, kalkun og gris vokser fort og må slaktes når de er klare. Avliving på andre måter finnes det ikke tilfredsstillende løsninger for, og det vil også innebære stort matsvinn og etter hvert svekket matforsyning.   

– Hensynet til liv og helse gjelder tydeligvis ikke dyr, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. – Vi kan ikke se på at situasjonen utvikler seg i retning av at tusenvis av dyr kommer til å lide. Dette er en lovlig streik som vi sjølsagt respekterer, men det må finnes løsninger som ikke går ut over dyra, sier Gimming, som appellerer til at de aktuelle Mattilsynet-ansatte får dispensasjon fra streiken, slik at dyra ikke lider.

– Hensynet til liv og helse gjelder tydeligvis ikke dyr.Vi kan ikke se på at situasjonen utvikler seg i retning av at tusenvis av dyr kommer til å lide.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Utvidelsen av streiken rammer kylling og kalkun først, deretter svin. Hver dag slaktes det 17 0000 kyllinger ved de berørte anleggene til Norsk Kylling og Nortura. Det er ikke mulig å finne tiltak som vil løse krisen på andre måter. – Hver time teller, sier Bjørn Gimming. Krisen kommer til å eskalere fra dag til dag så det haster å finne en løsning.

Fortvila situasjon for mange bønder

Norges Bondelag er også svært bekymret for de rammede bøndene. – De står i en helt umulig situasjon og har ingen alternative måter å redde dyrene på en tilfredsstillende måte. I tillegg risikerer de store økonomiske tap, sier Bjørn Gimming.

Norges Bondelag har tett kontakt med Nortura og Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund, og har vært i flere møter med Mattilsynet. – Vi følger situasjonen nøye og vil gjøre det vi kan for å forhindre dyretragedier, understreker Gimming.