Driftsomstilling bryter med målet i rovdyrpolitikken

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget sier ja til omstilling av sauebruk rammet av store rovdyrtap. Hensynet til bonden teller mest.

Bondelaget sier ja til driftsomstilling for sauebruk rammet av store rovdyrtap.- Driftsomstilling av sauebruk grunnet store rovdyrtap bryter med det todelte målet i rovdyrpolitikken hvor det skal sikres bærekraftige rovviltbestander og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene og levende lokalsamfunn, heter det i vedtaket der styret i Norges Bondelag uttaler seg om forslag til "Forskrift om tilskudd til omstilling grunnet rovvilt".

Hensynet til den enkelte sauebonden

-Av hensyn til den enkelte sauebonde som over tid rammes av store rovdyrtap støtter Norges Bondelag innføring av forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt, heter det i vedtaket der styret også viser til Høyesteretts dom i Rendalsaken:

Rendalsaken

"Vår rovdyrpolitikk bygger på den oppfatning at den enkelte borger ikke skal påføres omkostninger ved påført skade eller ved tiltak for å forebygge skader."

Opphever ikke beiteretten

Samtidig understreker Bondelagsstyret at driftsomstilling ikke skal oppheve beiteretten, men være en kompensasjon til saueeier for å avstå fra å bruke beiteretten i en tidsbegrenset periode.

Miljøverndepartementet må betale

Norges Bondelag forutsetter at driftsomstillingssaker finansieres over Miljøverndepartementets budsjett.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere