Illustrasjonsfoto: Amund Johnsrud-Dreneringssituasjonen ligger an til å bli betydelig forverret i årene som kommer, går det fram av en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norske Felleskjøp, Felleskjøpet Agri, Norges Bondelag og Yara.

Drenering og korntørke

Undersøkelsen tar utgangspunkt i den vanskelige kornhøsten, og det er to forhold som blir trukket fram som avgjørende for kornhøsten og de som har gjort det dårlig og de som har gjort det litt mindre dårlig under forholdene høsten 2011:

  • Drenering,
  • egen korntørke

15 prosent av  jordbruksarealeen til kornprodusentene er dårlig drenert. Samtidig er det mer enn 30 år siden hoveddelen av arealene til svært mange av produsentene ble drenert. For noens del - betydelig mer enn 30 år siden.

Mangler midler til grøfting

Årsaken deltakerne i undersøkelsen oppgir, er mangel på midler til å gjenomføre grøfting.

-Grøfting er en investering som gjennomføres i et 30-årsperspektiv, og dette kan være grunnen for at det er vanskelig å prioritere midler som man kanskje ikke har, skriver prosjektleder Hanne Eldby. -Det er også slik at de som driver på leid jord, oppgir å ha dårlig drenert jord i langt større grad enn de som bare driver på egen jord, heter det..

Kornprodusentene som ikke bruker egen tørke, oppgir i indersøkelsen av det ikke vil lønne seg å investere i dette. - Våre undersøkelser viser at det kan være bedre lønnsomhet knyttet til å ha egen tørke, skriver prosjektleder Eldby.

Bondelagets temaside planteproduksjon