Dramatisk klimarapport: - Regjeringen har ansvar for å sikre norsk mat på norske ressurser

Publisert 31.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

En ny klimarapport fra FN anslår at den globale matproduksjonen kan komme til å reduseres med to prosent hvert tiår. Samtidig vil behovet for mat øke med 14 prosent i samme periode. Underskuddet av mat i verden vil øke. Den norske regjeringen må sikre norsk mat på norske ressurser.

Flom ødela disse potetplantene på Jarlsberg. På verdensbasis vil mangelen på rent vann være en av årsakene til at matproduksjonen vil avta i framtiden, mener FN.

- I en slik situasjon har vi en plikt til å utnytte våre egne matressurser. En landbrukspolitikk som gjør oss enda mer avhengige av andre lands matfat vil være direkte uansvarlig, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

For å produsere mat trengs det jorder og beiter. I og med at våre jordressurser er små og spredt trenger vi bønder over hele landet for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Det er også utgangspunktet til Norges Bondelag når vi møter regjeringen til jordbruksforhandlinger om få uker. 

Les også: En illusjon å tro at vi kan øke matproduksjonen
Blogg: Norsk landbruk er løsningen, ikke problemet

Kan ikke stole på marked og enkeltbønder

Landbruksminister Sylvi Listhaug har ved en rekke anledninger varslet endringer som innebærer en sentralisering av landbruket og endringer i eiendomslovgivning som bidrar til at matjord vil gå ut av drift.

- Vi har ikke råd til at verken det frie markedet eller få enkeltbønder skal diktere matproduksjonen. Til det står mye mer på spill i internasjonal matproduksjon, sier Nils T. Bjørke, som ber ministeren utforme en politikk basert på egne gras-, korn- og beiteressurser.

Vi importere allerede 60 % av maten vi spiser. Det er uansvarlig å legge opp til en politikk som øker denne andelen, sett i lys av den nye klimarapporten fra FN, mener Norges Bondelag.

Fossilfritt landbruk

Norges Bondelag har et mål om et fossilfritt landbruk innen 2030 og jobber blant annet med flere prosjekter på teknologiutvikling og biogass.

- Vi jobber på flere nivå for å finne bedre løsninger for et mer klimavennlig landbruk. Vi mener dessuten at kortreist mat og mat på norske grasressurser og utmarksbeite er et viktig bidrag til den globale utfordringen, sier Bjørke

Fakta:

  • 60% av det som vi spiser er produsert i land utenfor Norge. Disse tallene inkluderer også fisk.
  • Mange av fôrråvarene til norske dyr er importert. Blant annet korn og proteinvekster, som soya fra Brasil. 70% av fôret til oppdrettfisk består av korn.
  • Verdens klimautfordringer vil gi lavere avlinger. FNs klimapanel anslår 2% mindre avlinger hver tiår. FNs matavareorganisasjon mener verden trenger 60 % økt matproduksjon innen 2050.
  • Sundvolden-erkæringen har et mål om høyest mulig selvforsyning av beredskapshensyn

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere