Dokumenterer Regjeringens måloppnåelse på nasjonal matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Rådsmøtet i Norsk Landbrukssamvirke er bekymret over viljen til å følge opp målet om økt norsk matproduksjon.

Aldri har landbruket vært mer samstemt. Nå vil Landbrukssamvirket utarbeide en årlig karakterbok. Generalsekretær Per Skorge og leder Nils T. Bjørke er med på arbeidet med å fortelle politikerne hvilken retning det går.– Landbruket vil utarbeide en årlig statusrapport om Regjeringens måloppnåelse, uttaler Sveinung Svebestad, styreleder i Norsk Landbrukssamvirke.

Årlig rapport om måloppnåelse

– Vi er fornøyd med målet om økt norsk matproduksjon på norske ressurser, som Stortinget slo fast i Meld.St.9 om Landbruks- og matpolitikken. Men hittil har ikke regjeringen fulgt opp målet i praksis. Vi vil regelmessig evaluere regjeringens vilje til å levere resultater gjennomen årlig rapport. Første ”karakterbok” kommer på Landbrukssamvirkets temakonferanse i januar 2013, uttaler styreleder i Norsk Landbrukssamvirke, Sveinung Svebestad. Planen om å evaluere regjeringen ble lagt fram på Norsk Landbrukssamvirkes rådsmøte 24. mai.

Samstemt landbruk

Rådsmøtet er et årlig felles møte for de 16 medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke, samt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Temaet i år var den spesielle og alvorlige situasjonen med ny Stortingsmelding, brudd i jordbruksforhandlingene og omfattende aksjoner over hele landet.

– Sjelden har vel norsk landbruk vært mer samstemt. Stortingets vedtatte politikk må gjennomføres, og et samlet landbruk skal sørge for at politikerne får klar beskjed om det går i riktig retning eller ikke, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Kontaktperson:

Sveinung Svebestad, styreleder Norsk Landbrukssamvirke, mob: 957 47 923
Nils T. Bjørke, leder Norges Bondelag, mob:901 50 624
Ola Hedstein, adm.dir Norsk Landbrukssamvirke mob:900 98 543

Kilde: Norsk Landbrukssamvirke

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere