Dokumenterer Regjeringens måloppnåelse på nasjonal matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Rådsmøtet i Norsk Landbrukssamvirke er bekymret over viljen til å følge opp målet om økt norsk matproduksjon.

Aldri har landbruket vært mer samstemt. Nå vil Landbrukssamvirket utarbeide en årlig karakterbok. Generalsekretær Per Skorge og leder Nils T. Bjørke er med på arbeidet med å fortelle politikerne hvilken retning det går.– Landbruket vil utarbeide en årlig statusrapport om Regjeringens måloppnåelse, uttaler Sveinung Svebestad, styreleder i Norsk Landbrukssamvirke.

Årlig rapport om måloppnåelse

– Vi er fornøyd med målet om økt norsk matproduksjon på norske ressurser, som Stortinget slo fast i Meld.St.9 om Landbruks- og matpolitikken. Men hittil har ikke regjeringen fulgt opp målet i praksis. Vi vil regelmessig evaluere regjeringens vilje til å levere resultater gjennomen årlig rapport. Første ”karakterbok” kommer på Landbrukssamvirkets temakonferanse i januar 2013, uttaler styreleder i Norsk Landbrukssamvirke, Sveinung Svebestad. Planen om å evaluere regjeringen ble lagt fram på Norsk Landbrukssamvirkes rådsmøte 24. mai.

Samstemt landbruk

Rådsmøtet er et årlig felles møte for de 16 medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke, samt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Temaet i år var den spesielle og alvorlige situasjonen med ny Stortingsmelding, brudd i jordbruksforhandlingene og omfattende aksjoner over hele landet.

– Sjelden har vel norsk landbruk vært mer samstemt. Stortingets vedtatte politikk må gjennomføres, og et samlet landbruk skal sørge for at politikerne får klar beskjed om det går i riktig retning eller ikke, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Kontaktperson:

Sveinung Svebestad, styreleder Norsk Landbrukssamvirke, mob: 957 47 923
Nils T. Bjørke, leder Norges Bondelag, mob:901 50 624
Ola Hedstein, adm.dir Norsk Landbrukssamvirke mob:900 98 543

Kilde: Norsk Landbrukssamvirke

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere