Aldri har landbruket vært mer samstemt. Nå vil Landbrukssamvirket utarbeide en årlig karakterbok. Generalsekretær Per Skorge og leder Nils T. Bjørke er med på arbeidet med å fortelle politikerne hvilken retning det går.– Landbruket vil utarbeide en årlig statusrapport om Regjeringens måloppnåelse, uttaler Sveinung Svebestad, styreleder i Norsk Landbrukssamvirke.

Årlig rapport om måloppnåelse

– Vi er fornøyd med målet om økt norsk matproduksjon på norske ressurser, som Stortinget slo fast i Meld.St.9 om Landbruks- og matpolitikken. Men hittil har ikke regjeringen fulgt opp målet i praksis. Vi vil regelmessig evaluere regjeringens vilje til å levere resultater gjennomen årlig rapport. Første ”karakterbok” kommer på Landbrukssamvirkets temakonferanse i januar 2013, uttaler styreleder i Norsk Landbrukssamvirke, Sveinung Svebestad. Planen om å evaluere regjeringen ble lagt fram på Norsk Landbrukssamvirkes rådsmøte 24. mai.

Samstemt landbruk

Rådsmøtet er et årlig felles møte for de 16 medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke, samt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Temaet i år var den spesielle og alvorlige situasjonen med ny Stortingsmelding, brudd i jordbruksforhandlingene og omfattende aksjoner over hele landet.

– Sjelden har vel norsk landbruk vært mer samstemt. Stortingets vedtatte politikk må gjennomføres, og et samlet landbruk skal sørge for at politikerne får klar beskjed om det går i riktig retning eller ikke, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Kontaktperson:

Sveinung Svebestad, styreleder Norsk Landbrukssamvirke, mob: 957 47 923
Nils T. Bjørke, leder Norges Bondelag, mob:901 50 624
Ola Hedstein, adm.dir Norsk Landbrukssamvirke mob:900 98 543

Kilde: Norsk Landbrukssamvirke