Dokumentarfilm om norsk pelsdyrnæring

Av ,
  • Tips en venn om denne siden

- Brudd på dyrevelferden er uakseptabelt uansett hvilken næring det skjer innenfor. Vi stiller oss likevel kritisk til det bildet NRK i samarbeid med kjente dyrevernaktivister velger å vise av norsk pelsdyrnæring, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

NRK sender i kveld en film om norsk pelsdyrnæring som er filma med skjult kamera av en pelsdyraktivist. Han har besøkt 17 pelsdyrgårder i løpet av en toårsperiode under dekke av å være interessert i å starte opp med pelsdyroppdrett selv, og har fått opplæring og blitt tatt inn i varmen hos pelsdyroppdrettere.

Viktig med åpenhet

- Åpenhet rundt alt dyrehold er viktig, og kritisk journalistikk er prisverdig. Men det er spesielt at NRK lar aktører med klare interesser i å få avvikla pelsdyrnæringa spille en så sentral rolle i innhenting av materiale, klipping, regi og presseetiske vurderinger av filmen. Til syvende og sist er det NRK som står ansvarlig for det de velger å sende, sier Bartnes.
- Opphavsmennene bak filmen er kjente dyrevernaktivister, og filmen må derfor sees som et politisk partsinnlegg i debatten om pelsdyrnæringa før det regjeringsutnevnte utvalget presenterer sin rapport 15. desember.

Dyr skal ha det bra, uansett produksjon

Mattilsynet hevder at filmen avdekker brudd på dyrevelferden.

- Det kommer fram brudd på dyrevelferden i filmen, og enkelte av produsentene avslører dårlige holdninger til dyrevelferd. Det er kritikkverdig, sier Lars Petter Bartnes etter å ha sett filmen på NRK1 onsdag kveld.

-  Dyr skal ha det bra uansett produksjon. I pelsdyrproduksjonen er det klare regler for hva som er god dyrevelferd, og det må få konsekvenser dersom disse brytes, sier Lars Petter Bartnes.
- Samtidig vet vi at næringa kontrolleres jevnlig av Mattilsynet, både gjennom meldte og uanmeldte kontroller. I fjor var 80 prosent av tilsynene ikke varslet på forhånd.

Avventer rapport fra Pelsdyrutvalget

15. desember skal Pelsdyrutvalget nedsatt av den rødgrønne regjeringa legge fram en rapport om næringa.

Norges Bondelag vil forholde seg til den faktabaserte gjennomgangen av næringa i rapporten (NOU) fra Pelsdyrutvalget, sier Lars Petter Bartnes.

- Nå er det viktig at vi ivaretar de familiene som føler seg brukt av dyrevernaktivistene. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere