Dokumentarfilm om norsk pelsdyrnæring

Av ,
  • Tips en venn om denne siden

- Brudd på dyrevelferden er uakseptabelt uansett hvilken næring det skjer innenfor. Vi stiller oss likevel kritisk til det bildet NRK i samarbeid med kjente dyrevernaktivister velger å vise av norsk pelsdyrnæring, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

NRK sender i kveld en film om norsk pelsdyrnæring som er filma med skjult kamera av en pelsdyraktivist. Han har besøkt 17 pelsdyrgårder i løpet av en toårsperiode under dekke av å være interessert i å starte opp med pelsdyroppdrett selv, og har fått opplæring og blitt tatt inn i varmen hos pelsdyroppdrettere.

Viktig med åpenhet

- Åpenhet rundt alt dyrehold er viktig, og kritisk journalistikk er prisverdig. Men det er spesielt at NRK lar aktører med klare interesser i å få avvikla pelsdyrnæringa spille en så sentral rolle i innhenting av materiale, klipping, regi og presseetiske vurderinger av filmen. Til syvende og sist er det NRK som står ansvarlig for det de velger å sende, sier Bartnes.
- Opphavsmennene bak filmen er kjente dyrevernaktivister, og filmen må derfor sees som et politisk partsinnlegg i debatten om pelsdyrnæringa før det regjeringsutnevnte utvalget presenterer sin rapport 15. desember.

Dyr skal ha det bra, uansett produksjon

Mattilsynet hevder at filmen avdekker brudd på dyrevelferden.

- Det kommer fram brudd på dyrevelferden i filmen, og enkelte av produsentene avslører dårlige holdninger til dyrevelferd. Det er kritikkverdig, sier Lars Petter Bartnes etter å ha sett filmen på NRK1 onsdag kveld.

-  Dyr skal ha det bra uansett produksjon. I pelsdyrproduksjonen er det klare regler for hva som er god dyrevelferd, og det må få konsekvenser dersom disse brytes, sier Lars Petter Bartnes.
- Samtidig vet vi at næringa kontrolleres jevnlig av Mattilsynet, både gjennom meldte og uanmeldte kontroller. I fjor var 80 prosent av tilsynene ikke varslet på forhånd.

Avventer rapport fra Pelsdyrutvalget

15. desember skal Pelsdyrutvalget nedsatt av den rødgrønne regjeringa legge fram en rapport om næringa.

Norges Bondelag vil forholde seg til den faktabaserte gjennomgangen av næringa i rapporten (NOU) fra Pelsdyrutvalget, sier Lars Petter Bartnes.

- Nå er det viktig at vi ivaretar de familiene som føler seg brukt av dyrevernaktivistene. 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere