NRK sender i kveld en film om norsk pelsdyrnæring som er filma med skjult kamera av en pelsdyraktivist. Han har besøkt 17 pelsdyrgårder i løpet av en toårsperiode under dekke av å være interessert i å starte opp med pelsdyroppdrett selv, og har fått opplæring og blitt tatt inn i varmen hos pelsdyroppdrettere.

Viktig med åpenhet

- Åpenhet rundt alt dyrehold er viktig, og kritisk journalistikk er prisverdig. Men det er spesielt at NRK lar aktører med klare interesser i å få avvikla pelsdyrnæringa spille en så sentral rolle i innhenting av materiale, klipping, regi og presseetiske vurderinger av filmen. Til syvende og sist er det NRK som står ansvarlig for det de velger å sende, sier Bartnes.
- Opphavsmennene bak filmen er kjente dyrevernaktivister, og filmen må derfor sees som et politisk partsinnlegg i debatten om pelsdyrnæringa før det regjeringsutnevnte utvalget presenterer sin rapport 15. desember.

Dyr skal ha det bra, uansett produksjon

Mattilsynet hevder at filmen avdekker brudd på dyrevelferden.

- Det kommer fram brudd på dyrevelferden i filmen, og enkelte av produsentene avslører dårlige holdninger til dyrevelferd. Det er kritikkverdig, sier Lars Petter Bartnes etter å ha sett filmen på NRK1 onsdag kveld.

-  Dyr skal ha det bra uansett produksjon. I pelsdyrproduksjonen er det klare regler for hva som er god dyrevelferd, og det må få konsekvenser dersom disse brytes, sier Lars Petter Bartnes.
- Samtidig vet vi at næringa kontrolleres jevnlig av Mattilsynet, både gjennom meldte og uanmeldte kontroller. I fjor var 80 prosent av tilsynene ikke varslet på forhånd.

Avventer rapport fra Pelsdyrutvalget

15. desember skal Pelsdyrutvalget nedsatt av den rødgrønne regjeringa legge fram en rapport om næringa.

Norges Bondelag vil forholde seg til den faktabaserte gjennomgangen av næringa i rapporten (NOU) fra Pelsdyrutvalget, sier Lars Petter Bartnes.

- Nå er det viktig at vi ivaretar de familiene som føler seg brukt av dyrevernaktivistene.