- Jeg stilte opp i filmen for å vise hvor viktig, men også hvor vanskelig bondelivet kan være på grunn av klima. Klimakrisen er aller tøffest for bønder i de fattigste utviklingslandene. Der slår den hardest til, uttalte Einar til lokalavisen Smaalenenes Avis etter premierevisningen i Spydeberg 22.august i år.

Etter sitt livs vanskeligste sesong reiser Einar til Malawi der han møter bønder som har levd med konsekvensene av klimaendringer i mer enn et tiår. Hva gjør de for å kunne fortsette å produsere mat? Hvordan holder de motet oppe i krisetid? Og hva kan egentlig en norsk bonde lære av malawiske småbønder?

- Filmen viser hvor sårbar matproduksjon er for klimaendringer enten du er bonde i Spydeberg i Østfold eller i Malawi i Øst-Afrika, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Hjørnegård understreker viktigheten av klimaarbeid.

- Bøndenes historier er en sterk påminnelse om at matproduksjon skjer i samspill med naturen. Som bønder står vi med begge beina midt i klimaendringene og vi må jobbe for at grunnlaget for fremtidens matproduksjon ikke blir ødelagt. Det hviler et stort ansvar på alle mennesker – også oss bønder – å ta vare på kloden vår, sier Sigrid Hjørnegård.

I forbindelse med kampanjen «Klimasmarte bondemøter» har Utviklingsfondet inngått et distribusjonssamarbeid med filmskaperne. Uår vil bli vist i regi av Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag gjennom høsten og vinteren.