Diskuterer gjengroing i kulturlandskapet

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Konferanse om kulturlandskap, kulturminner og reiseliv.


Foto: Anders Bryn, Skog og landskap

Det norske landskapet er i stadig endring. Mange er spesielt opptatt av gjengroinga i kulturlandskapet. De frykter at landskapene i Norge blir mindre attraktive for turister, samtidig som kulturminner, biologisk mangfold og andre verdiområder rammes av tiltakende gjengroing.

I den forbindelse kom forskningsprosjektet Cultour, om reiseliv og kulturlandskap, i gang fra 2009. Prosjektet avsluttes i desember 2012.

Formidling av resultater og funn fra forskningsprosjektet Cultour er formålet med konferansen som avholdes 22.november på Hotel Bristol i Oslo.

Leder Nils Bjørke i Norges Bondelag, nærings- og handelsminister Trond Giske, Adm. direktør Knut Almquist i NHO Reiseliv, riksantikvar Jørn Holme og landskapsfotograf Oskar Puschmann er blant innlederne.

Se hele programmet her

Påmeldingsfrist er 15. oktober 2012

Trykk her for påmelding

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere