Foto: Anders Bryn, Skog og landskap

Det norske landskapet er i stadig endring. Mange er spesielt opptatt av gjengroinga i kulturlandskapet. De frykter at landskapene i Norge blir mindre attraktive for turister, samtidig som kulturminner, biologisk mangfold og andre verdiområder rammes av tiltakende gjengroing.

I den forbindelse kom forskningsprosjektet Cultour, om reiseliv og kulturlandskap, i gang fra 2009. Prosjektet avsluttes i desember 2012.

Formidling av resultater og funn fra forskningsprosjektet Cultour er formålet med konferansen som avholdes 22.november på Hotel Bristol i Oslo.

Leder Nils Bjørke i Norges Bondelag, nærings- og handelsminister Trond Giske, Adm. direktør Knut Almquist i NHO Reiseliv, riksantikvar Jørn Holme og landskapsfotograf Oskar Puschmann er blant innlederne.

Se hele programmet her

Påmeldingsfrist er 15. oktober 2012

Trykk her for påmelding