Diskuterer fortsatt budsjettmidler

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbruksforhandlingene fortsetter med nye formannsmøter i dag.

Det strammer seg til i forhandlingene mellom staten og jordbruket. Her fra pressekonferansen da jordbruket la frem sitt krav i slutten av april. Foto: Martine Kongerud.

Siden fredag har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sittet i forhandlinger med staten om hvordan rammevilkårene til jordbruket skal se ut det kommende året.

Kravet fra bøndene er på 1,97 milliarder kroner, mens staten har tilbudt 1,02 milliarder kroner.

LES OGSÅ: - Bedre utgangspunkt 

Partene har likt syn på hvilke områder det bør satses på, men det er fortsatt stor avstand når det gjelder størrelsen på totalramma. Spesielt gjelder det hvor mye penger som skal tilføres næringa over statsbudsjettet. Jordbruket har bedt om at overføringene økes med 1,1 milliarder, staten har tilbudt 390 millioner.

- Det er gjennom budsjettmidlene det er mulig å drive en aktiv landbrukspolitikk. Det er disse midlene som blant annet gjør det mulig å opprettholde strukturen med små og store gårdsbruk over hele landet. Det er også gjennom budsjettmidler det er mulig å legge til rette for å øke den norske matproduksjonen, sier jordbrukets forhandlingsleder Nils T. Bjørke.

LES OGSÅ: Hvorfor er jordbruksoppgjøret viktig?

Forhandlingene ble åpnet med en prosedyregjennomgang hvor man ved å gå gjennom kravdokumentet og tilbudet utdypet ulike ståsted og klargjorde posisjoner. Søndag ble det gjennomført et første formannsmøte hvor Bjørke, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlaget Merete Fururberg og statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, deltok.

Formannsmøtene fortsatte mandag, og i dag blir det blant annet diskutert skisser til protokoller på enkelte forhandlingsområder.

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere