- Diktat fra en av partene er ikke forhandlinger

Publisert 20.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

- Dersom Fremskrittspartiet lykkes å bryte med den norske modellen på ett område, kommer angrepene på andre felt også, sier LO-sekretær, Terje O. Olsson.

Både LO-sekretær Terje Olsson og matkongen Torbjørn Johansson holdt apell foran Stortinget under opptoget for norsk matproduksjon på tirsdag. Olsson forklarer hvorfor LO er på banen i oppgjøret.

- Landbruket og matproduksjonen er også en hel verdikjede med store ringvirkninger for leverdører, offentlige tjenester , skatteinntekter, ja hele distriktssamfunn. Der våre medlemmer både bor og arbeider, sier Olsson.

- Marsjordre fra LO-kongressen

Olsson påpekte også at LO har fått marsjordre som bunner ut i handlingsprogrammet i LO-kongressen:

LO mener det må arbeides for å fremme en helhetlig matproduksjon, med landbruk over hele landet, som sikrer arbeidsplasser i industrien og primærproduksjonen, og som i tillegg ivaretar en rekke politiske mål.

- Vi frykter at de store strukturendringene som regjeringen legger opp til vil ramme både lokalsamfunn, distriktene og matindustrien.

- Diktat er ikke forhandlinger

- Vi er også opptatt av å bevare forhandlingsinstituttet. Vi er vant med å bli møtt som en likeverdig partner når vi går til forhandlinger. Diktat fra en av partene er ikke forhandlinger, det er et brudd med den norske modellen. Dersom Fremskrittspartiet lykkes med det på ett område, da kommer angrepene på andre felt også, og da kan det trepartssamarbeidet vi bygger på stå i fare. Og vi husker hvordan Siv Jensen før valget lovet kamp mot den norske modellen, sier Olsson.

- Mer av alt bønder produserer!

Torbjørn Johansson, styreleder i ASKO og konserndirektør i NorgesGruppen, gir honnør til bøndene både på kvaliteten på råvarene og jobben de gjør.

- Våre kunder – forbrukerne – ønsker mer av det dere produserer. Mer storfekjøtt, mer lammekjøtt, mer frukt og bær!

- Det norske kulturlandskapet, den norske modellen med familiedrevne bruk, og bosettingen i distriktene handler også om hva slags Norge vi ønsker i framtiden. Det handler om bøndenes inntekter, men også om mye mer, sier Johansson.

- Må være en fremtid for den norske bonden

Johansson sier det trengs en debatt om virkemidlene fra regjeringen bygger opp under Stortingets ønske om økt produksjon og landbruk over hele landet.

- Det må bli en klarere sammenheng mellom mål og virkemidler i norsk landbrukspolitikk. Det skal være en framtid for den norske bonden – vi i handelen og norske forbrukere vil ha mer av det dere produserer, slår Johansson fast.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere