Både LO-sekretær Terje Olsson og matkongen Torbjørn Johansson holdt apell foran Stortinget under opptoget for norsk matproduksjon på tirsdag. Olsson forklarer hvorfor LO er på banen i oppgjøret.

- Landbruket og matproduksjonen er også en hel verdikjede med store ringvirkninger for leverdører, offentlige tjenester , skatteinntekter, ja hele distriktssamfunn. Der våre medlemmer både bor og arbeider, sier Olsson.

- Marsjordre fra LO-kongressen

Olsson påpekte også at LO har fått marsjordre som bunner ut i handlingsprogrammet i LO-kongressen:

LO mener det må arbeides for å fremme en helhetlig matproduksjon, med landbruk over hele landet, som sikrer arbeidsplasser i industrien og primærproduksjonen, og som i tillegg ivaretar en rekke politiske mål.

- Vi frykter at de store strukturendringene som regjeringen legger opp til vil ramme både lokalsamfunn, distriktene og matindustrien.

- Diktat er ikke forhandlinger

- Vi er også opptatt av å bevare forhandlingsinstituttet. Vi er vant med å bli møtt som en likeverdig partner når vi går til forhandlinger. Diktat fra en av partene er ikke forhandlinger, det er et brudd med den norske modellen. Dersom Fremskrittspartiet lykkes med det på ett område, da kommer angrepene på andre felt også, og da kan det trepartssamarbeidet vi bygger på stå i fare. Og vi husker hvordan Siv Jensen før valget lovet kamp mot den norske modellen, sier Olsson.

- Mer av alt bønder produserer!

Torbjørn Johansson, styreleder i ASKO og konserndirektør i NorgesGruppen, gir honnør til bøndene både på kvaliteten på råvarene og jobben de gjør.

- Våre kunder – forbrukerne – ønsker mer av det dere produserer. Mer storfekjøtt, mer lammekjøtt, mer frukt og bær!

- Det norske kulturlandskapet, den norske modellen med familiedrevne bruk, og bosettingen i distriktene handler også om hva slags Norge vi ønsker i framtiden. Det handler om bøndenes inntekter, men også om mye mer, sier Johansson.

- Må være en fremtid for den norske bonden

Johansson sier det trengs en debatt om virkemidlene fra regjeringen bygger opp under Stortingets ønske om økt produksjon og landbruk over hele landet.

- Det må bli en klarere sammenheng mellom mål og virkemidler i norsk landbrukspolitikk. Det skal være en framtid for den norske bonden – vi i handelen og norske forbrukere vil ha mer av det dere produserer, slår Johansson fast.