Dette har Bondelaget oppnådd for grunneieren

Publisert 30.07.2012
 • Tips en venn om denne siden

To tredjedeler av Norge er undergitt privat eiendomsrett. Norges Bondelag arbeider kontinuerlig for grunneieren.

Illustrasjonsfoto: Ida Marie Ruud.Norges Bondelag har utarbeidet en rekke faktaark som du kan krysse av for i nettbutikken på bondelaget.no. Et av disse faktaarkene tar for seg arbeidet Bondelaget gjør for private grunneiere, og hvilke resultater organisasjonen oppnår. Bondelaget har åtte advokater/advokatfullmektige som gir gratis veiledning over telefon innenfor rettsområder som medlemmene berøres av som grunneiere, næringsdrivende og privatpersoner.

Avtaler og veiledning

Norges Bondelag har utarbeidet standardavtaler til gratis bruk for medlemmene innenfor:

 • Jordleie,
 • Forpaktning,
 • Tomtefeste,
 • Mineralavtale.
 • hest på fremmed grunn,
 • Kvoteleie,
 • ledninger til kloakk og vann,
 • Småkraftavtaler,
 • Fraskrivelse av odels-/løsningsrett,
 • Småvilt- og storviltjakt,
 • Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger
 • Vindkraft

Veiledningshefter

 • Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter,
 • Kjøpsrett i landbruket.

Her finner du "Norges Bondelag pånår resultater - for grunneieren." (pdf)

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere