Illustrasjonsfoto: Ida Marie Ruud.Norges Bondelag har utarbeidet en rekke faktaark som du kan krysse av for i nettbutikken på bondelaget.no. Et av disse faktaarkene tar for seg arbeidet Bondelaget gjør for private grunneiere, og hvilke resultater organisasjonen oppnår. Bondelaget har åtte advokater/advokatfullmektige som gir gratis veiledning over telefon innenfor rettsområder som medlemmene berøres av som grunneiere, næringsdrivende og privatpersoner.

Avtaler og veiledning

Norges Bondelag har utarbeidet standardavtaler til gratis bruk for medlemmene innenfor:

 • Jordleie,
 • Forpaktning,
 • Tomtefeste,
 • Mineralavtale.
 • hest på fremmed grunn,
 • Kvoteleie,
 • ledninger til kloakk og vann,
 • Småkraftavtaler,
 • Fraskrivelse av odels-/løsningsrett,
 • Småvilt- og storviltjakt,
 • Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger
 • Vindkraft

Veiledningshefter

 • Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter,
 • Kjøpsrett i landbruket.

Her finner du "Norges Bondelag pånår resultater - for grunneieren." (pdf)