- Dette er ikke det vi ønsker oss.

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Eksport av svin er ikke et mål i seg selv. Det er norske bønder som tar tapet, sier Nils T. Bjørke, leder i Bondelaget.

Bondelagsleder Nils T. BjørkeNorges Bondelag har ikke noe mål eller ønske om at vi produserer svin for eksport til Ukraina eller andre land, til en pris langt under hva bonden får og hva varen er verdt i Norge. Bonden taper på overproduksjonen, prisen blir lav og i tillegg ilegges en omsetningsavgift.

IKKE feilslått landbrukspolitikk

Norge Bondelag mener likevel at dette ikke er resultat av en feilslått landbrukspolitikk:

- Vi kan ikke alltid kan treffe 100 prosent i en biologisk produksjon. Bønder planla årets produksjon i fjor og i år var grillsesongen elendig. Man kan si at norske svinebønder burde bli vant med dårlige somre, men når vi først er kommet i denne situasjonen er det bedre at den eksporteres, sier Bjørke.

 

Internasjonalt til internasjonal pris

Bjørke understreker at kjøttet selges i et internasjonalt marked til en internasjonal markedspris og at norske aktører ikke dumper kjøttet.

Det er bare en liten brøkdel av norsk produksjon som eksporteres til Ukraina, slik NRK beretter om i dag.

- Å ha en overproduksjon på kun 1, 5 % betyr at norske svinebønder treffer markedet godt. Det er kanskje dårlig gjort å skylde på været, men det er altså hovedårsaken til at markedsregulator er nødt til å ta dette grepet, sier Bjørke.

 

Hjemmesalg med negative virkninger

Om denne overproduksjonen i Norge ville blitt solgt i hjemmemarkedet ville det skje til dumpingpriser. Det ville kunne ført til konkurser med negative ringvirkninger til andre næringer.  Både forbrukere og bønder er tjent med markedsordningene i norsk landbruk fordi forbrukeren får stabile priser og jevnlig leveranse bønder får stabile inntekter.

- Vårt mål er å være selvforsynt med de varer som vi har forutsetning for å produsere i Norge da er vi avhengig av markedsregulering. Jobben til markedsregulator er å balansere markedet til lavest mulig kostnader og mest mulig effektivt for alle parter. Det er bønder som taper på at dette ikke skjer optimalt nok, utdyper Bjørke. 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

 

Fakta:

Norsk svinekjøtt i butikkene har aldri vært så billig som nå. Siden 1998 har butikkprisen steget med 7 %, mot 25 % for matvarer og alkoholfrie drikkevare, mens den generelle prisstigningen i samfunnet har vært 31 %.  

I dag prioriteres investeringsmidlene klart storfe og melk og sau, altså grovfôrbaserte produksjoner. Til tross for dette, har vi likevel stor underdekning av storfe og til dels lam i Norge. Dette skyldes lav lønnsomhet og derfor behov for omlegging til et fungerende tollvern.

Kun 5 % av investeringsstøtte går til kylling og gris.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere