- Dette er ikke det vi ønsker oss.

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Eksport av svin er ikke et mål i seg selv. Det er norske bønder som tar tapet, sier Nils T. Bjørke, leder i Bondelaget.

Bondelagsleder Nils T. BjørkeNorges Bondelag har ikke noe mål eller ønske om at vi produserer svin for eksport til Ukraina eller andre land, til en pris langt under hva bonden får og hva varen er verdt i Norge. Bonden taper på overproduksjonen, prisen blir lav og i tillegg ilegges en omsetningsavgift.

IKKE feilslått landbrukspolitikk

Norge Bondelag mener likevel at dette ikke er resultat av en feilslått landbrukspolitikk:

- Vi kan ikke alltid kan treffe 100 prosent i en biologisk produksjon. Bønder planla årets produksjon i fjor og i år var grillsesongen elendig. Man kan si at norske svinebønder burde bli vant med dårlige somre, men når vi først er kommet i denne situasjonen er det bedre at den eksporteres, sier Bjørke.

 

Internasjonalt til internasjonal pris

Bjørke understreker at kjøttet selges i et internasjonalt marked til en internasjonal markedspris og at norske aktører ikke dumper kjøttet.

Det er bare en liten brøkdel av norsk produksjon som eksporteres til Ukraina, slik NRK beretter om i dag.

- Å ha en overproduksjon på kun 1, 5 % betyr at norske svinebønder treffer markedet godt. Det er kanskje dårlig gjort å skylde på været, men det er altså hovedårsaken til at markedsregulator er nødt til å ta dette grepet, sier Bjørke.

 

Hjemmesalg med negative virkninger

Om denne overproduksjonen i Norge ville blitt solgt i hjemmemarkedet ville det skje til dumpingpriser. Det ville kunne ført til konkurser med negative ringvirkninger til andre næringer.  Både forbrukere og bønder er tjent med markedsordningene i norsk landbruk fordi forbrukeren får stabile priser og jevnlig leveranse bønder får stabile inntekter.

- Vårt mål er å være selvforsynt med de varer som vi har forutsetning for å produsere i Norge da er vi avhengig av markedsregulering. Jobben til markedsregulator er å balansere markedet til lavest mulig kostnader og mest mulig effektivt for alle parter. Det er bønder som taper på at dette ikke skjer optimalt nok, utdyper Bjørke. 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

 

Fakta:

Norsk svinekjøtt i butikkene har aldri vært så billig som nå. Siden 1998 har butikkprisen steget med 7 %, mot 25 % for matvarer og alkoholfrie drikkevare, mens den generelle prisstigningen i samfunnet har vært 31 %.  

I dag prioriteres investeringsmidlene klart storfe og melk og sau, altså grovfôrbaserte produksjoner. Til tross for dette, har vi likevel stor underdekning av storfe og til dels lam i Norge. Dette skyldes lav lønnsomhet og derfor behov for omlegging til et fungerende tollvern.

Kun 5 % av investeringsstøtte går til kylling og gris.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere