Det viktigste er årvåkenhet i alle ledd

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi har forståelse for viktigheten av å hindre at gjødsel kommer på avveie. Det viktigste er årvåkenhet.

Illustrasjonsfoto: Audun HageskalDet sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke til rapporten "Vurdering av regulering og kontroll med tilgang til ammoniumnitrat" er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet.

Rapporten understreker betydningen av årvåkenhet,og aktsomhet ved kjøp og behandling av ammoniumnitrat. Blant annet blir det foreslått et register over alle som er bønder og som har kjøpt kunstgjødsel tidligere. Nye bønder må dokumentere at de trenger kunstgjødsel, og må samtidig la seg registrere hos forhandler.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som skal utarbeide de endelige forslagene,og sendes disse ut på høring. Samtidig skal det utarbeides en ny rapport som omhandler andre kjemikalier som skal leveres departementet 1. oktober.

-Vi har forståelse for hvor viktig det er å hindre at kunstgjødsel kommer på avveie, sier Bondelagsleder Bjørke. -HMS-kampanjen som vi har satt i gang i landbruket og som skal omfatte 700 arrangementer over hele landet, skal også fokusere på håndtering og plassering av gjødsel. Men, understreker han, vi har en praktisk utfordring dersom rapportens krav om at "dersom lageret ikke ligger på et sted med normalt oppsyn vil det være krav om at dette skal oppbevares/lagres i avlåst bygning, eller utendørs på et inngjerdet og avlåst område" skal bli et endelig krav.

Organisasjonssjef Vidar Andresen i Vestfold Bondelag har vært med i ressursgruppa som har deltatt i møter under utarbeidelsen av rapporten. - Det er viktig at næringa blir involvert i utarbeidingen av de endelige forslagene, understreker Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere