Det viktigste er årvåkenhet i alle ledd

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi har forståelse for viktigheten av å hindre at gjødsel kommer på avveie. Det viktigste er årvåkenhet.

Illustrasjonsfoto: Audun HageskalDet sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke til rapporten "Vurdering av regulering og kontroll med tilgang til ammoniumnitrat" er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet.

Rapporten understreker betydningen av årvåkenhet,og aktsomhet ved kjøp og behandling av ammoniumnitrat. Blant annet blir det foreslått et register over alle som er bønder og som har kjøpt kunstgjødsel tidligere. Nye bønder må dokumentere at de trenger kunstgjødsel, og må samtidig la seg registrere hos forhandler.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som skal utarbeide de endelige forslagene,og sendes disse ut på høring. Samtidig skal det utarbeides en ny rapport som omhandler andre kjemikalier som skal leveres departementet 1. oktober.

-Vi har forståelse for hvor viktig det er å hindre at kunstgjødsel kommer på avveie, sier Bondelagsleder Bjørke. -HMS-kampanjen som vi har satt i gang i landbruket og som skal omfatte 700 arrangementer over hele landet, skal også fokusere på håndtering og plassering av gjødsel. Men, understreker han, vi har en praktisk utfordring dersom rapportens krav om at "dersom lageret ikke ligger på et sted med normalt oppsyn vil det være krav om at dette skal oppbevares/lagres i avlåst bygning, eller utendørs på et inngjerdet og avlåst område" skal bli et endelig krav.

Organisasjonssjef Vidar Andresen i Vestfold Bondelag har vært med i ressursgruppa som har deltatt i møter under utarbeidelsen av rapporten. - Det er viktig at næringa blir involvert i utarbeidingen av de endelige forslagene, understreker Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere