Illustrasjonsfoto: Audun HageskalDet sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke til rapporten "Vurdering av regulering og kontroll med tilgang til ammoniumnitrat" er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet.

Rapporten understreker betydningen av årvåkenhet,og aktsomhet ved kjøp og behandling av ammoniumnitrat. Blant annet blir det foreslått et register over alle som er bønder og som har kjøpt kunstgjødsel tidligere. Nye bønder må dokumentere at de trenger kunstgjødsel, og må samtidig la seg registrere hos forhandler.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som skal utarbeide de endelige forslagene,og sendes disse ut på høring. Samtidig skal det utarbeides en ny rapport som omhandler andre kjemikalier som skal leveres departementet 1. oktober.

-Vi har forståelse for hvor viktig det er å hindre at kunstgjødsel kommer på avveie, sier Bondelagsleder Bjørke. -HMS-kampanjen som vi har satt i gang i landbruket og som skal omfatte 700 arrangementer over hele landet, skal også fokusere på håndtering og plassering av gjødsel. Men, understreker han, vi har en praktisk utfordring dersom rapportens krav om at "dersom lageret ikke ligger på et sted med normalt oppsyn vil det være krav om at dette skal oppbevares/lagres i avlåst bygning, eller utendørs på et inngjerdet og avlåst område" skal bli et endelig krav.

Organisasjonssjef Vidar Andresen i Vestfold Bondelag har vært med i ressursgruppa som har deltatt i møter under utarbeidelsen av rapporten. - Det er viktig at næringa blir involvert i utarbeidingen av de endelige forslagene, understreker Bondelagsleder Nils T. Bjørke.