Det utdannes for få landbruksakademikere i Norge

Publisert 25.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Etterspørselen etter landbruksakademikere er betydelig større enn det som per i dag kan dekkes i Norge.

Det utdannes for få landbruksakademikere, illustrasjonsfoto: Jørgen Skaug.Dette er konklusjonen i en utredning gjennomført av AgriAnalyse på oppdrag fra prosjektet "Framtidas landbruksutdanning". Det er spesielt kandidater med utdanning innen agronomi, skogfag og plantevitenskap som vil bli mangelvare i tida som kommer. Det er også mulig at behovet for kandidater innen husdyrfag, tekniske fag, økonomi, matfag og forvaltningsfag ikke blir tilstrekkelig dekket. Et forsiktig estimat for behovet tilsier at det bør uteksamineres minimum 100 flere landbruksakademikere per år framover for å dekke etterspørselen.

Mer kunnskap for å møte utfordringene

Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi skal møte utfordringene som et endret klima gir oss, særlig knyttet til plante- og skogfaglige temaer, til produksjonsøkonomi og nærings- og bygdeutvikling. Landbruksnæringa trenger også flere kandidater med doktorgrad. 

Utredningen av AgriAnalyse er utarbeidet med grunnlag i en bredt anlagt spørreundersøkelse blant næringsliv, organisasjoner, institusjoner og forvaltning.

Mangel kan bli akutt

- Vi visste at etterspørselen etter landbruksakademikere var stor, men utredningen avslører at mangelen på landbruksakademikere vil bli akutt hvis vi ikke greier å rekruttere flere ungdommer inn til høgere landbruksutdanning, sier prosjektleder i "Framtidas landbruksutdanning" Halvor Nordli. - I en tid hvor utfordringene står i kø, er norsk landbruk avhengig av høg kompetanse for bokstavelig talt å kunne «levere varene» framover.

Kandidater med handlingskompetanse

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Hedmark og Universitetet for miljø- og biovitenskap vil nå bruke funnene i utredningen aktivt i rekrutteringsarbeidet og til å se på behovet for å gjøre endringer i faginnhold og studieprogrammer. - Vi må ha studier som er attraktive og vi må utdanne kandidater med handlingskompetanse. Gjennom et samarbeid studieinstitusjonene imellom, og mellom akademia og landbruket, så øker sjansen for at dette er oppgaver vi skal greie å løse!

Andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, er med i styringsgruppa for prosjektet. Det samme er prosjektleder Mali Romestrand i "Velg Landbruk".

Du kan lese hele rapporten på hjemmesidene til Agri Analyse

Kontaktinformasjon:

  • Øystein Johnsen, leder av styringsgruppa for "Framtidas landbruksutdanning", Instituttleder for Institutt for plante- og miljøvitenskap ved UMB og påtroppende dekan ved NMBU, e-post oystein.johnsen@umb.no, telefon 64 96 55 20 / 905 06 969
  • Halvor Nordli, prosjektleder «Framtidas landbruksutdanning», e-post: halvor.nordli@hihm.no, telefon: 62 54 16 21 / 915 54 503

* Framtidas landbruksutdanning: Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Hedmark og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Har som målsetting økt rekruttering til høgere landbruksutdanning, samt å bidra til djupere faglig samordning og samarbeid utdanningsinstitusjonene imellom.

For mer informasjon, se www.landbruksutdanning.no

(Pressemelding)

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere