Det utdannes for få landbruksakademikere i Norge

Publisert 25.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Etterspørselen etter landbruksakademikere er betydelig større enn det som per i dag kan dekkes i Norge.

Det utdannes for få landbruksakademikere, illustrasjonsfoto: Jørgen Skaug.Dette er konklusjonen i en utredning gjennomført av AgriAnalyse på oppdrag fra prosjektet "Framtidas landbruksutdanning". Det er spesielt kandidater med utdanning innen agronomi, skogfag og plantevitenskap som vil bli mangelvare i tida som kommer. Det er også mulig at behovet for kandidater innen husdyrfag, tekniske fag, økonomi, matfag og forvaltningsfag ikke blir tilstrekkelig dekket. Et forsiktig estimat for behovet tilsier at det bør uteksamineres minimum 100 flere landbruksakademikere per år framover for å dekke etterspørselen.

Mer kunnskap for å møte utfordringene

Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi skal møte utfordringene som et endret klima gir oss, særlig knyttet til plante- og skogfaglige temaer, til produksjonsøkonomi og nærings- og bygdeutvikling. Landbruksnæringa trenger også flere kandidater med doktorgrad. 

Utredningen av AgriAnalyse er utarbeidet med grunnlag i en bredt anlagt spørreundersøkelse blant næringsliv, organisasjoner, institusjoner og forvaltning.

Mangel kan bli akutt

- Vi visste at etterspørselen etter landbruksakademikere var stor, men utredningen avslører at mangelen på landbruksakademikere vil bli akutt hvis vi ikke greier å rekruttere flere ungdommer inn til høgere landbruksutdanning, sier prosjektleder i "Framtidas landbruksutdanning" Halvor Nordli. - I en tid hvor utfordringene står i kø, er norsk landbruk avhengig av høg kompetanse for bokstavelig talt å kunne «levere varene» framover.

Kandidater med handlingskompetanse

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Hedmark og Universitetet for miljø- og biovitenskap vil nå bruke funnene i utredningen aktivt i rekrutteringsarbeidet og til å se på behovet for å gjøre endringer i faginnhold og studieprogrammer. - Vi må ha studier som er attraktive og vi må utdanne kandidater med handlingskompetanse. Gjennom et samarbeid studieinstitusjonene imellom, og mellom akademia og landbruket, så øker sjansen for at dette er oppgaver vi skal greie å løse!

Andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, er med i styringsgruppa for prosjektet. Det samme er prosjektleder Mali Romestrand i "Velg Landbruk".

Du kan lese hele rapporten på hjemmesidene til Agri Analyse

Kontaktinformasjon:

  • Øystein Johnsen, leder av styringsgruppa for "Framtidas landbruksutdanning", Instituttleder for Institutt for plante- og miljøvitenskap ved UMB og påtroppende dekan ved NMBU, e-post oystein.johnsen@umb.no, telefon 64 96 55 20 / 905 06 969
  • Halvor Nordli, prosjektleder «Framtidas landbruksutdanning», e-post: halvor.nordli@hihm.no, telefon: 62 54 16 21 / 915 54 503

* Framtidas landbruksutdanning: Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Hedmark og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Har som målsetting økt rekruttering til høgere landbruksutdanning, samt å bidra til djupere faglig samordning og samarbeid utdanningsinstitusjonene imellom.

For mer informasjon, se www.landbruksutdanning.no

(Pressemelding)

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere