Det utdannes for få landbruksakademikere, illustrasjonsfoto: Jørgen Skaug.Dette er konklusjonen i en utredning gjennomført av AgriAnalyse på oppdrag fra prosjektet "Framtidas landbruksutdanning". Det er spesielt kandidater med utdanning innen agronomi, skogfag og plantevitenskap som vil bli mangelvare i tida som kommer. Det er også mulig at behovet for kandidater innen husdyrfag, tekniske fag, økonomi, matfag og forvaltningsfag ikke blir tilstrekkelig dekket. Et forsiktig estimat for behovet tilsier at det bør uteksamineres minimum 100 flere landbruksakademikere per år framover for å dekke etterspørselen.

Mer kunnskap for å møte utfordringene

Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi skal møte utfordringene som et endret klima gir oss, særlig knyttet til plante- og skogfaglige temaer, til produksjonsøkonomi og nærings- og bygdeutvikling. Landbruksnæringa trenger også flere kandidater med doktorgrad. 

Utredningen av AgriAnalyse er utarbeidet med grunnlag i en bredt anlagt spørreundersøkelse blant næringsliv, organisasjoner, institusjoner og forvaltning.

Mangel kan bli akutt

- Vi visste at etterspørselen etter landbruksakademikere var stor, men utredningen avslører at mangelen på landbruksakademikere vil bli akutt hvis vi ikke greier å rekruttere flere ungdommer inn til høgere landbruksutdanning, sier prosjektleder i "Framtidas landbruksutdanning" Halvor Nordli. - I en tid hvor utfordringene står i kø, er norsk landbruk avhengig av høg kompetanse for bokstavelig talt å kunne «levere varene» framover.

Kandidater med handlingskompetanse

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Hedmark og Universitetet for miljø- og biovitenskap vil nå bruke funnene i utredningen aktivt i rekrutteringsarbeidet og til å se på behovet for å gjøre endringer i faginnhold og studieprogrammer. - Vi må ha studier som er attraktive og vi må utdanne kandidater med handlingskompetanse. Gjennom et samarbeid studieinstitusjonene imellom, og mellom akademia og landbruket, så øker sjansen for at dette er oppgaver vi skal greie å løse!

Andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, er med i styringsgruppa for prosjektet. Det samme er prosjektleder Mali Romestrand i "Velg Landbruk".

Du kan lese hele rapporten på hjemmesidene til Agri Analyse

Kontaktinformasjon:

  • Øystein Johnsen, leder av styringsgruppa for "Framtidas landbruksutdanning", Instituttleder for Institutt for plante- og miljøvitenskap ved UMB og påtroppende dekan ved NMBU, e-post oystein.johnsen@umb.no, telefon 64 96 55 20 / 905 06 969
  • Halvor Nordli, prosjektleder «Framtidas landbruksutdanning», e-post: halvor.nordli@hihm.no, telefon: 62 54 16 21 / 915 54 503

* Framtidas landbruksutdanning: Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Hedmark og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Har som målsetting økt rekruttering til høgere landbruksutdanning, samt å bidra til djupere faglig samordning og samarbeid utdanningsinstitusjonene imellom.

For mer informasjon, se www.landbruksutdanning.no

(Pressemelding)