Det Norske Måltids Hederspris 2012

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder Nils T. Bjørke er med i juryen som skal utnevne Det Norske Måltids Hederspris 2012.

Ingerid Espelid Hovigfikk hedersprisen 2011, arkivfoto: Per Ole RanbergPrisen tildeles en person, et firma eller en organisasjon som har hatt særlig betydning for norsk matkultur. Prisen ble delt ut for første gang i fjor og gikk til Ingrid Espelid Hovig.

Prisen er opprettet i 2011 av Det Norske Måltids eiere, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Stiftelsen Norsk Matkultur.

Det Norske Måltids hederspris skal deles ut årlig i forbindelse med finalen i Det Norske Måltid.

Prisen består av Det Norske Måltids trofé.

 • Juryen for Det Norske Måltids hederspris 2012 er:
 • Øyvind Fylling-Jensen - Nofima
 • Nina Sundqvist - Matmerk
 • Terje Martinussen – Norges Sjømatråd
 • Nils T. Bjørke – Norges Bondelag
 • Cesile Aurbakken – Norges Bygdekvinnelag
 • Knut Almquist – NHO Reiseliv
 • Bernt Bucher Jokhannesen - Hanen
 • Ellen Math Henriksen – Måltidets Hus
 • Petter Nome – Bryggeri og drikkevareforeningen

Juryen skal utgå fra kriteriet ”særlig betydning for norsk matkultur” og gi en utdypende begrunnelse for tildelingen.

 

Juryen og eierne skal i samarbeid finne gode kandidater til prisen.

Forslag til kandidater sendes på e-post til Marit Strand i Stiftelsen Norsk Matkultur. ms@norskmatkultur.no innen den 5. desember. Merk e-posten med Årets Hederspris 2012.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere