Trygve Slagsvold Vedum, ny landbruks- og matminister. Fotograf: Senterpartiet, Lars Gjemble-Vi har ikke hatt noe behov for skifte av statsråd i landbruks- og matdepartementet, understreker Bondelagsleder Nils T. Bjørke. - Vi har samarbeidet godt med den avgående statsråden, selv om årets jordbruksoppgjør endte i brudd.

Satser knallhardt på landbruk?

-Samtidig kjenner vi Slagsvold Vedum fra tida som parlamentarisk leder. Han er energisk og ivrig, og det må være lov til å håpe på at en ny Landbruks- og matminister som også sitter i Senterpartiets styre, betyr at partiet vil satse knallhardt på landbruket framover. Det blir en tøff høst, og et spennende første år, sier Bjørke.

Fagbevegelsen, fagbevegelsen

Da Trygve Slagsvold Vedum besøkte Bondelagets representantskap i mars, sa han blant annet: - Nøkkelen til årets jordbruksoppgjør ligger i påvirkningen av SV og Arbeiderpartiet. Mulighetene har blitt sterkere gjennom valg av ny leder i SV som har slått fast at han vil prioritere fagbevegelsen. Fra før av veit vi at Arbeiderpartiet gjerne vil lytte til fagbevegelsen. Da handler det kort og godt om at dere skaper allianser inn i fagbevegelsen.