Det koker i Nord-Østerdal....

Av Anne Rustad,
  • Tips en venn om denne siden

Sier Marianne Lunåsmo, leder i Nord-Østerdal bondelagskrets og mjølk - og kjøttprodusent.

Ifølge Lunåsmo trodde de fleste bønder at staten ville komme med et godt tilbud, i forhold til målene i den nye Landbruksmeldingen som er lagt fram.

– Men vi skal produsere for knapper og glansbilder, sier hun irritert.

– Produksjonen går ned. Vi har underdekning på mjølk og kjøtt, nesten 10.000 tonn kjøtt sier prognosene, legger hun til.

Ifølge Lunåsmo går matproduksjonen i Norge langsomt nedover, og med den selvbergingsprosenten.

– Men når vi har en landbruksminister som til og med lefler med selvbergingsprosenten, ja, da vet jeg ikke, sier hun oppgitt. I landbruksmeldingen er målet en prosent økning hvert år de neste 20 årene.

– I utgangspunktet må det være to prosent, fordi selvbergingsprosenten går ned med en prosent i året, forklarer bondekretslederen.

For å oppnå alle målene i landbruksmeldingen, ser det ikke ut til at det skal følge midler med oppgavene staten vil at bonden skal utføre.

– I stedet øker de lønnsgapet mellom oss og andre grupper. Gjennomsnittlig ligger vår inntekt 180.000 kroner under andre gruppers, sukker hun. Staten tilbød bøndene inntektsmuligheter på 13.000 kroner. Andre grupper kan regne med en inntektsvekst på over 17.000 kroner.
Les hele artikkelen fra Østlendingen her:

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere