Det koker i Nord-Østerdal....

Av Anne Rustad,
  • Tips en venn om denne siden

Sier Marianne Lunåsmo, leder i Nord-Østerdal bondelagskrets og mjølk - og kjøttprodusent.

Ifølge Lunåsmo trodde de fleste bønder at staten ville komme med et godt tilbud, i forhold til målene i den nye Landbruksmeldingen som er lagt fram.

– Men vi skal produsere for knapper og glansbilder, sier hun irritert.

– Produksjonen går ned. Vi har underdekning på mjølk og kjøtt, nesten 10.000 tonn kjøtt sier prognosene, legger hun til.

Ifølge Lunåsmo går matproduksjonen i Norge langsomt nedover, og med den selvbergingsprosenten.

– Men når vi har en landbruksminister som til og med lefler med selvbergingsprosenten, ja, da vet jeg ikke, sier hun oppgitt. I landbruksmeldingen er målet en prosent økning hvert år de neste 20 årene.

– I utgangspunktet må det være to prosent, fordi selvbergingsprosenten går ned med en prosent i året, forklarer bondekretslederen.

For å oppnå alle målene i landbruksmeldingen, ser det ikke ut til at det skal følge midler med oppgavene staten vil at bonden skal utføre.

– I stedet øker de lønnsgapet mellom oss og andre grupper. Gjennomsnittlig ligger vår inntekt 180.000 kroner under andre gruppers, sukker hun. Staten tilbød bøndene inntektsmuligheter på 13.000 kroner. Andre grupper kan regne med en inntektsvekst på over 17.000 kroner.
Les hele artikkelen fra Østlendingen her:

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere