Ifølge Lunåsmo trodde de fleste bønder at staten ville komme med et godt tilbud, i forhold til målene i den nye Landbruksmeldingen som er lagt fram.

– Men vi skal produsere for knapper og glansbilder, sier hun irritert.

– Produksjonen går ned. Vi har underdekning på mjølk og kjøtt, nesten 10.000 tonn kjøtt sier prognosene, legger hun til.

Ifølge Lunåsmo går matproduksjonen i Norge langsomt nedover, og med den selvbergingsprosenten.

– Men når vi har en landbruksminister som til og med lefler med selvbergingsprosenten, ja, da vet jeg ikke, sier hun oppgitt. I landbruksmeldingen er målet en prosent økning hvert år de neste 20 årene.

– I utgangspunktet må det være to prosent, fordi selvbergingsprosenten går ned med en prosent i året, forklarer bondekretslederen.

For å oppnå alle målene i landbruksmeldingen, ser det ikke ut til at det skal følge midler med oppgavene staten vil at bonden skal utføre.

– I stedet øker de lønnsgapet mellom oss og andre grupper. Gjennomsnittlig ligger vår inntekt 180.000 kroner under andre gruppers, sukker hun. Staten tilbød bøndene inntektsmuligheter på 13.000 kroner. Andre grupper kan regne med en inntektsvekst på over 17.000 kroner.
Les hele artikkelen fra Østlendingen her: