Hei, folkens.

I min tid som bondelagsleder har jeg gledet meg litt ekstra til sommeren. Da har jeg tid og rom til å være hjemme og fokusere på gårdsarbeid. Det er godt å få være sammen med familien og drive med det jeg synes er så meningsfullt.  I fjor ble denne tiden annerledes. Mange tusen bønder opplevde da ei historisk tørkekrise, og behovet for støtte fra Bondelaget var stort.

Heldigvis ser det ut til at årets vekstsesong blir vesentlig bedre.

2019 har så langt krevd mye av mange i Bondelaget. Det har vært et spesielt halvår, preget av tunge næringspolitiske saker.  

Vi har hatt rovdyrpolitisk opptog gjennom Oslo, det ble avtale i årets jordbruksoppgjør, vi har arbeidet for rettferdig erstatning for pelsdyrbøndene og vi har skrevet klimaavtale med regjeringa.

I dag står vi på nytt i ei krise. NRK Brennpunkts film fra et utvalg norske svinegårder viste holdninger til dyrevelferd og en atferd mot dyr som er uakseptabel. Slik skal vi ikke ha det i næringa vår, og jeg er glad for at så mange kolleger har vært ute og tatt avstand. Landbruket i Norge er helt avhengig av tilliten til forbrukerne - tilliten til at vi behandler dyrene våre godt. Denne tilliten er nå kraftig svekket.

På den positive siden er tillit noe som går an å bygge opp igjen, men det tar tid og den må bygges gjennom handling.  I dette arbeidet har vi alle et ansvar.

Tusen takk for innsatsen og støtten så langt!

Med ønske om en god sommer:

Lars Petter Bartnes