Derfor er vi med i Bondelaget

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Trude og Tord Svenneby i Trøgstad spør om uorganiserte bønder bør nøye seg med statens tilbud.


- Det høres sikkert hardt ut å si det, men det som framforhandles ut over statens tilbud, er det jo vårt forhandlingsapparat som sørger for. Og det er de vi som betaler gjennom kontingenten, sier Tord.

Ekteparet har vært organisert helt siden de startet som bønder. Selv om de kunne vært fristet til å hoppe av når jordbruksoppgjørene ikke har svart til forventningene.

- Men hva har vi å tjene på det, ut over å spare kronene til kontingenten på kort sikt? På lang sikt vil det jo bare svekke organisasjonen og gi enda mindre forhandlingsstyrke – noe som går ut over oss sjøl.

Tord og Trude er siste par ut i Bondebladets serie om hvorfor folk står i Bondelaget. Forrige medlem som ble portrettert, var Kåre Kvåle fra Spillum (bildet).

- Vi er ikke flere bønder her i landet enn at vi bør stå sammen om de overordnede målene, sjøl om vi ikke nødvendigvis er enig i ett og alt når det kommer til detaljene. Jeg er sikker på at vi står sterkere i lag enn hver for oss - eller sektorvis. Vi hadde hatt det verre uten Bondelaget, sier Kvåle.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere