Departementet endrer overgangsordningen til nytt kvoteår

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Etter anmodning fra bøndene endrer Landbruks- og matdepartementet omstridt overgangsordning til nytt melkekvoteår.

- Bondelaget er godt tilfreds med at vi har kommet frem til en løsning hvor vi unngår de negative utslagene som den opprinnelige ordningen innebar, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.  

31. januar ble det bestemt at fra og med 1. januar 2014 skal kvoteåret for melk følge kalenderåret. I og med at kvoteåret 2013/14 ikke avsluttes før 28.februar, skulle en overgangsordning sikre at enkeltprodusenter ikke kommer uheldig ut av omleggingen. Løsningen var å redusere dagens overproduksjonsavgift på kr. 3,20 pr. liter melk med to tolvdeler for kvoteåret 2014.

Mange reaksjoner fra bøndene

Det har i ettertid kommet mye reaksjoner på den valgte overgangsløsningen. Særlig gjelder dette produsenter som vil bli ilagt overproduksjonsavgift for januar og februar 2014. Disse mener at de blir økonomisk skadelidende av endringen og at denne gis tilbakevirkende kraft.

I formiddag sendte Norges Bondelag, Småbrukarlaget, Tine og Q-meierenes produsentlag derfor et brev til Landbruks- og matdepartementet hvor det bes om at overgangsordningen vurderes på nytt.  Forslaget fra organisasjonene til ny ordning var som følger:

LES HELE BREVET HER

”Melk levert i januar/februar 2014 for kvoteåret 2013/14 som det betales overproduksjonsavgift for, skal ikke belastes disponibel kvote for kvoteåret 2014.”

Rask endring

Fredag ettermiddag melder LMD at de har vurdert ordningen på nytt, og at bøndenes forslag til overgangsordning vil bli gjort gjeldende.

- Dette betyr at det volum som det betales overproduksjonsavgift for i januar og februar i år ikke vil belaste den disponible kvoten i kvoteåret 2014. Dermed unngår vi at enkeltaktører som har hatt produksjon utover kvoten, og betalt avgift for dette, kommer dårlig ut,  forklarer Bjørke.

I ettermiddag melder LMD at de har vurdert ordningen på nytt, og at bøndenes forslag til overgangsordning vil bli gjort gjeldende.

- Det er svært positivt at Landbruks- og matdepartementet viser fleksibilitet, og at de raskt vedtok endringen vi foreslo, avslutter Bjørke.

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere