- Bondelaget er godt tilfreds med at vi har kommet frem til en løsning hvor vi unngår de negative utslagene som den opprinnelige ordningen innebar, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.  

31. januar ble det bestemt at fra og med 1. januar 2014 skal kvoteåret for melk følge kalenderåret. I og med at kvoteåret 2013/14 ikke avsluttes før 28.februar, skulle en overgangsordning sikre at enkeltprodusenter ikke kommer uheldig ut av omleggingen. Løsningen var å redusere dagens overproduksjonsavgift på kr. 3,20 pr. liter melk med to tolvdeler for kvoteåret 2014.

Mange reaksjoner fra bøndene

Det har i ettertid kommet mye reaksjoner på den valgte overgangsløsningen. Særlig gjelder dette produsenter som vil bli ilagt overproduksjonsavgift for januar og februar 2014. Disse mener at de blir økonomisk skadelidende av endringen og at denne gis tilbakevirkende kraft.

I formiddag sendte Norges Bondelag, Småbrukarlaget, Tine og Q-meierenes produsentlag derfor et brev til Landbruks- og matdepartementet hvor det bes om at overgangsordningen vurderes på nytt.  Forslaget fra organisasjonene til ny ordning var som følger:

LES HELE BREVET HER

”Melk levert i januar/februar 2014 for kvoteåret 2013/14 som det betales overproduksjonsavgift for, skal ikke belastes disponibel kvote for kvoteåret 2014.”

Rask endring

Fredag ettermiddag melder LMD at de har vurdert ordningen på nytt, og at bøndenes forslag til overgangsordning vil bli gjort gjeldende.

- Dette betyr at det volum som det betales overproduksjonsavgift for i januar og februar i år ikke vil belaste den disponible kvoten i kvoteåret 2014. Dermed unngår vi at enkeltaktører som har hatt produksjon utover kvoten, og betalt avgift for dette, kommer dårlig ut,  forklarer Bjørke.

I ettermiddag melder LMD at de har vurdert ordningen på nytt, og at bøndenes forslag til overgangsordning vil bli gjort gjeldende.

- Det er svært positivt at Landbruks- og matdepartementet viser fleksibilitet, og at de raskt vedtok endringen vi foreslo, avslutter Bjørke.