Denne biogassbilen kan gi 180 prosent klimagevinst

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder Nils T. Bjørke og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk kikket på biogassbilen som kan gi en klimagevinst på 180 prosent.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk kikke på en av TINEs biogassbiler.

Bondelagsleder Bjørke og statsråd Brekk fikk se på biogassbilen da Universitetet på Ås (UMB) åpnet sitt nye biogasslaboratorium torsdag.

-  Biogass er et viktig element for å nå ambisjonen om at Norsk landbruk skal være fossilfritt innen 2030. Erstatter man fossilt drivstoff med biogass får man en klimagevinst på 180 prosent, tilnærmet null i partikkelutslipp og mindre støy fra motorene, sier Bjørke.

Norges Bondelag tar på alvor regjeringens ambisjoner om at 30 prosent av husdyrgjødsla skal inn i en biogassreaktor innen 2020. Dette er bakgrunnen for Bondelagets medvirkning i en omfattende forskningsinnsats langs hele verdikjeden for biogass.

-  Vi er med på ulike prosjekter som omhandler utvikling av ny reaktor teknologi, forskning på anvendelse av biorest, og robugass med forskning på manipulering av reaktor for maksimal gassutvikling. Vi engasjerer oss også i hvordan vi kan bruke eksisterende logistikkløsninger, representert ved TINE, Nortura og Felleskjøpet, til å anvende gass og til å distribuere et eventuelt overskudd av biogass for våre medlemmer, sier Bjørke.

Biogassbil kjører ut melk

Biogassbilen på Ås er en av fire biogassbiler som TINE har kjøpt inn for å kjøre ut melk i Osloområdet. Bilen må startes med dieselblanding, og går så videre på opptil 80 prosent biogass.

Den gassen kommer fra avløpsanleggene i Oslo enn så lenge, men etter hvert skal bilen gå på gass fra husholdningsanlegget i Nes kommune.

- Tine ønsker å være i forkant av utviklingen. Dette er veldig bra og helt riktig måte å tenke på. Fordi de formidler mye melk i osloområdet hver dag, er det er flott om de kan bruke noe som er klimavennlig. Vi jobber med biogassløsninger for det norske landbruket for å sikre at TINE, Nortura, Felleskjøpet og etter hvert traktorene våre skal kjøre med biogass på tanken, sier Svein Guldal, prosjektleder for klima og energi i Bondelaget.

Viktig laboratorium

Anlegget som ble åpnet torsdag er et resultat av blant annet forskningsprosjektet ”Biogass som en del av landbrukets verdikjede” som Bondelaget startet opp med Bioforsk og andre i 2008.

Laboratoriet er avgjørende for å beskrive biogassprosessene; valg av råstoff, valg av enzymer og arbeidsforholdene deres frem til biogassutbytte og mulig utnyttelse av det som blir igjen når enzymene har gjort sitt.

Forskningen vil bidra til å sette alle typer organisk avfall i produktivt arbeid, enten kommer fra husholdninger eller gårdsbruk. Slik blir det mulig å fjerne metan og lystgassutslippet fra jordbruket, samtidig som vi produserer biogass som drivstoff til traktorer, biler og andre driftsapparater.

 -  Dette laboratoriet blir viktig for å få realisert våre ambisjoner. Vi setter stor pris på at offentlig myndighet har fokus på og finansierer dette laboratoriet. Det er også svært viktig at det blir lokalisert ved UMB. Universitetet trenger mange ulike insitamenter for fortsatt å kunne være en viktig aktør i kunnskapsoppbyggingen rundt det fremtidige jordbruket. Et jordbruk som blir mye mer kretsløpsorientert, med sterk fokus på nok og sikker matforsyning, fornybar energi og avsug av karbon fra atmosfæren, sier Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere