Bjørnebinna har tatt sau i området tre år på rad. Bardu opplevde betydelige tap til bjørn tilbake i 2019, og i sommer har binna igjen forårsaket skader på sau. I stedet for felling, får Statens naturoppsyn i oppdrag å flytte bjørnebinna med unger ut av området, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

Ba statsministeren sørge for løsning

Norges Bondelag ba i juli statsministeren sørge for at det ble iverksatt felling av bjørnen slik at beitebruken sikres mot rovdyrangrep. Alternativt ble det forventet at bjørnen skulle bedøves og transporteres ut av området, slik at dyrelidelser og belastningen for beitebrukerne blir minst mulig.

KLD har hørt våre argumenter, og fjerner en umiddelbar fare for beitedyra. Men, de har valgt det mest krevende og uforutsigbare tiltaket.

Lars Petter Bartnes

–  Klima- og miljødepartementet har hørt våre argumenter, og fjerner en umiddelbar fare for beitedyra. Men, de har valgt det mest krevende og uforutsigbare tiltaket, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. - Flytting av rovdyr er komplisert, særlig når det skal flyttes ei binne med unger.

Angrepene på sau har funnet sted på beiteprioritert område og ifølge sonepolitikken for rovdyr og beitedyr skal bjørnen derfor kunne skytes. Men da antallet registrerte bjørner ligger under Stortingets bestandsmål, vil ikke regjeringen tillate skadefelling.

- Bjørn og andre rovdyr som gjør skade i beiteprioritert område skal felles i tråd med rovviltforliket. Vi ser en tendens til at rovviltforliket suspenderes når bestandsmålet ikke er nådd, dette er blitt en slags sjablongregel, sier Bartnes.

- Myndighetene må garantere mot nye angrep

Tidligere er bare enkeltbjørner flyttet - flytting av en hel bjørnefamilie har aldri tidligere funnet sted i Norge. Flyttearbeidet vil by på en rekke utfordringer. Binna og ungene må innhentes uten radiomerking eller sporsnø.

- Spørsmålet mange nå stiller seg er nå, er hvilken bjørnesone binna skal flyttes til, forteller Bartnes, og fortsetter: - Myndighetene må gjøre en grundig risikovurdering og være 100% sikre på at binna ikke fortsetter å gjøre skade i andre områder. Bjørn trekker ofte tilbake til det området de flyttes ifra. Skjer det, forventer vi at trusselen mot beitedyra blir fjernet permanent.

Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) Ole-Gunnar Støen, bekrefter at forutsigbarheten ved flytting er problematisk.

Det finnes svært lite erfaring med flytting og returnering av bjørn i Skandinavia.

Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) Ole-Gunnar Støen

- Det finnes eksempler både på at bjørn blir i sine nye områder og at de finner veien hjem igjen, sier Støen, som  kan fortelle at det finnes svært lite erfaring med flytting og returnering av bjørn i Skandinavia.

Begynner denne uka

Planleggingen av flytteprosessen begynner denne uka, og skal gjennomføres av Statens naturoppsyn. Det er fra KLD ikke angitt noen kostnadsramme på flyttingen.