De skal peke ut den nasjonale kulturlandskapsprisvinneren

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder Nils T. Bjørke sitter i juryen som skal plukke ut vinneren av den nasjonale kulturlandskapsprisen.

 Det er landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum som vil lede juryen som også består av:

Fylkesmann Lars Sponheim
  • Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl
  • Fra Statens landbruksforvaltning adm. dir Jørn Rolfsen
  • Fra Norges Bondelag leder Nils T. Bjørke
  • Fra Norsk Bonde og småbrukarlag leder Merete Furuberg
  • Fra Norsk Kulturarv styreleder Turid Øhrn

Hensikten med å dele ut en årlig nasjonal kulturlandskapspris er å

  • bevisstgjøre allmennheten på utfordringer i forhold til kulturlandskapsverdier
  • øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
  • bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet
  • stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler

Prismottakere kan være enkeltpersoner, organisasjoner eller kommuner som har gjort en spesiell innsats for å bevare og/eller videreutvikle kulturlandskapet. Prisen kan deles mellom flere dersom det er hensiktsmessig. Mottakere av fylkets kulturlandskapspris kan være aktuell kandidat, men er ingen forutsetning.

 

Du leser mer om prisen på hjemmesidene til Norsk Kulturarv

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere