De skal peke ut den nasjonale kulturlandskapsprisvinneren

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder Nils T. Bjørke sitter i juryen som skal plukke ut vinneren av den nasjonale kulturlandskapsprisen.

 Det er landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum som vil lede juryen som også består av:

Fylkesmann Lars Sponheim
  • Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl
  • Fra Statens landbruksforvaltning adm. dir Jørn Rolfsen
  • Fra Norges Bondelag leder Nils T. Bjørke
  • Fra Norsk Bonde og småbrukarlag leder Merete Furuberg
  • Fra Norsk Kulturarv styreleder Turid Øhrn

Hensikten med å dele ut en årlig nasjonal kulturlandskapspris er å

  • bevisstgjøre allmennheten på utfordringer i forhold til kulturlandskapsverdier
  • øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
  • bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet
  • stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler

Prismottakere kan være enkeltpersoner, organisasjoner eller kommuner som har gjort en spesiell innsats for å bevare og/eller videreutvikle kulturlandskapet. Prisen kan deles mellom flere dersom det er hensiktsmessig. Mottakere av fylkets kulturlandskapspris kan være aktuell kandidat, men er ingen forutsetning.

 

Du leser mer om prisen på hjemmesidene til Norsk Kulturarv

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere