De eldste sporene i jordbrukslandskapet

Publisert 27.05.2016
  • Tips en venn om denne siden

I mer enn elleve tusen år har det bodd mennesker her i landet. Arkeologiske kulturminner er stort sett de eneste kildene vi har til forhistorien. Heftet «De eldste sporene i jordbrukslandskapet» gir innblikk i hva slags kulturminner som kan finnes i landskapet.

Det sies ofte at konger er gravlagt i store gravhauger. Bildet er fra heftet og viser Boningshaugen i Vest-Agder. Foto: Atle Omland.

I landskapet er det bevart bruddstykker av det som en gang fantes. En røys her. En gravhaug der. En gammel vei som ikke lenger fører noe sted. I jordbrukslandskapet kan man finne spor fra alle perioder i norsk historie: steinalder, bronsealder, jernalder, middelalder og nyere tid.

I heftet «De eldste sporene i jordbrukslandskapet» kan du lese mer om arkeologiske kulturminner, hvordan du kjenner dem igjen og hva som kan gjøres for at de ikke skal bli borte. Publikasjonen er gitt ut av Norges Bondelag i samarbeid med Riksantikvaren, og inneholder 68 sider med mange bilder og nyttige tips. 

- Som oftest er det fullt mulig å kombinere aktiv gårdsdrift og hensynet til kulturminner. Jeg håper heftet blir nyttig for alle som vil lære mer om kulturminner i jordbrukslandskapet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

De første jordbrukerne
Omkring 4000 f.Kr. kom jordbruket til Norge. Men det var først i siste del av yngre steinalder, fra 2400 f.Kr.  at jordbruket slo gjennom her i landet.

-  I jorda finner vi sporene etter vår aller tidligste historie. Selv små funn kan gi viktig ny kunnskap om historien, sier riksantikvar Jørn Holme.

Bønder har levert inn viktige funn
Mange oppmerksomme bønder har meldt fra om funn og levert objektene inn til museene. Slik har bøndene vært med på å bygge opp museenes rike gjenstandssamlinger, og de har bidratt til at vi i dag har fått kunnskap om forhistorien.

Om heftet

  • «De eldste sporene i jordbrukslandskapet» er en oppdatert og utvidet utgave av en publikasjon med samme navn, som Norges Bondelag ga ut første gang i 1999.
  • Målgruppen er eiere og brukere av landbrukseiendommer, men mange andre vil også finne heftet nyttig.
  • «De eldste sporene i jordbrukslandskapet» forteller om forhistoriens mennesker og endringen av jordbrukslandskapet gjennom tusener av år. Heftet gir en kort innføring i mange av de hensynene som eiere og brukere av en eiendom bør kjenne til.
  • Heftet gir blant annet informasjon om hvordan du kan finne ut om du har arkeologiske kulturminner på eiendommen din, og hva du gjør hvis du finner en gammel gjenstand.
  • Du finner også informasjon om regelverket for kostnadsdekning av arkeologiske undersøkelser og om statlige tilskuddsordninger for å dekke slike utgifter.
  • Et begrenset antall av heftet trykt opp og distribueres til fylkeslag i Norges Bondelag, Fylkesmannen og fylkeskommunene.
Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere